Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
20 czerwca 2016
#CitiVolunteers pomagali w całej Polsce 11 edycja Światowego Dnia Citi dla Społeczności


Wolontariat pracowniczy staje coraz bardziej popularny, zarówno w większych jak i mniejszych firmach. Jedną z najstarszych tego typu inicjatyw jest program Wolontariatu Pracowniczego Citi. Już od 11 lat bank zachęca swoich pracowników do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami przy organizacji różnorodnych projektów społecznych. Właśnie zakończyły się obchody XI Światowego Dnia dla Społeczności, w ramach których ponad 3,2 tys. wolontariuszy, przyjaciół i członków ich rodzin zrealizowało 217 inicjatyw dla 25 tys. odbiorców na terenie całej Polski.

Światowy Dzień Citi dla Społeczności to inicjatywa realizowana przez wolontariuszy Citi w 93 krajach. To święto wolontariatu, podczas którego pracownicy Citi wraz z rodzinami i przyjaciółmi wspólnie działają na rzecz lokalnych społeczności. Pomagają potrzebującym oraz wspierają rozwój różnych grup społecznych. W 2016 roku, w działania w regionie EMEA zaangażowało się ponad 14 tys. wolontariuszy.

Jak podkreśla Jeff French, EMEA Public Affairs Director w Citi:Wolontariat to korzyść dla obu stron. Dla odbiorców pomocy najważniejsze jest, by realizowane przez wolontariuszy projekty odpowiadały konkretnym potrzebom. Zaangażowani pracownicy doceniają różnorodność projektów - to pozwala im zaangażować się w działania bliskie ich predyspozycjom i zainteresowaniom.

Co w zamian za zaangażowanie dostaje firma i pracownicy - poza poczuciem dobrze spełnionego obowiązku? Wolontariat pozwala kształtować ważne w życiu zawodowym umiejętności, takie jak zarządzanie projektami czy działanie w zespole. Taka forma pomocy innym pozwala również na pobudzenie samodzielności i kreatywności w działaniu. Z badań przeprowadzonych wśród wolontariuszy Citi wynika ponadto, że wolontariat pracowniczy ma pozytywny wpływ na postrzeganie firmy jako pracodawcy, przekładając się na wymierne korzyści biznesowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pomaga także spółce w budowaniu długotrwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi, zarówno na poziomie lokalnych społeczności jak i w skali globalnej.

Krzysztof Kaczmar z Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, koordynującej Program Wolontariatu Pracowniczego Citi w Polsce mówi: Żeby przekonać pracowników do wolontariatu trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze pozwolić im działać samodzielnie: sami wybierają organizację na rzecz której pracują, zbierają zespół, ustalają plan działania. Po drugie dać wsparcie nie tylko finansowe, ale i organizacyjne. U nas na przykład pracownicy mają możliwość otrzymania jednego dnia wolnego na aktywności wolontariackie.

Przykładem takiego planowania działań wolontariackich jest organizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy coroczny konkurs "Wolontariusz na Bank". Każdy z pracowników Citi może zaproponować projekt społeczny, który chce realizować w ramach Światowego Dnia dla Społeczności. Najlepsze propozycje otrzymują granty na pokrycie kosztów związanych z ich realizacją, a Fundacja wspiera organizatorów w kwestiach formalnych i logistycznych.