Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
4 kwietnia 2016
Ponad dwadzieścia projektów Citi w Polsce na liście "Dobrych praktyk" Forum Odpowiedzialnego Biznesu


W tegorocznej, 14. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazły się 23 inicjatywy CSR Citi w Polsce. Publikacja "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki" stanowi jedyne tego typu opracowanie, podsumowujące najważniejsze inicjatywy z zakresu CSR w Polsce.

Do tegorocznej edycji raportu, zgłoszono 811 praktyk. Mogą zgłaszać je jedynie firmy, zaś o  ostatecznym zakwalifikowaniu inicjatywy do raportu rozstrzyga Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tym roku swoje zgłoszenia przesłało 136 przedsiębiorstw. Wśród nagrodzonych inicjatyw aż 23 należy do Citi w Polsce - to o 5 więcej niż w roku ubiegłym. Po raz pierwszy w raporcie znalazły się nowe programy realizowane przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy: konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku, Asystent Św. Mikołaja, Hi - Tech Startup, Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz badanie "Postawy Polaków wobec finansów".

Niezmiennie cieszy nas fakt, że nasze inicjatywy są uwzględniane w raporcie. Wyraźnie pokazują strategiczne podejście firmy do zarządzania społeczną odpowiedzialnością. Kiedy po raz pierwszy braliśmy udział w raporcie FOB udało nam się zaistnieć z tylko jednym projektem. Od tamtego czasu grono naszych programów nie tylko wzrosło, ale i wyrobiło sobie rozpoznawalną na rynku markę. Na nasz tegoroczny wynik 23 dobrych praktyk złożyły się także nowości, co szczególnie cieszy, bo pokazuje że trzymamy wysoki poziom i wciąż mamy dobre pomysły, mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. To kolejne wyróżnienie w ostatnim czasie, które docenia nasze osiągnięcia na tym polu - w marcu zostaliśmy laureatami drugiej edycji konkursu Etyczna Firma, organizowanego przez Puls Biznes.

Raport "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki" to prestiżowa publikacja, jedyna tego typu w Polsce. Stanowi przegląd aktywności firm na polu CSR, podsumowując najważniejsze działania w tym obszarze. Tegoroczna edycja jest rekordowa pod względem liczby dobrych praktyk CSR - 811 (w ubiegłym roku - 684). Opublikowano 452 przykłady nowych działań firm (w roku ubiegłym - 420) oraz 359 długoletnich, czyli takich, które opisane zostały we wcześniejszych edycjach raportu,
a które kontynuowano w 2015 roku (w roku ubiegłym było ich 264). Warto zwrócić uwagę na kilka trendów, które można zaobserwować w kolejnych edycjach publikacji. Od wielu lat niezmiennie wzrasta liczba małych i średnich przedsiębiorstw zgłaszających swoje inicjatywy. Najliczniej reprezentowanym obszarem od kilku lat jest "zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej".