Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
22 marca 2016
Citi Handlowy w czołówce etycznych marek


Bank Citi Handlowy został wyróżniony tytułem "Etycznej Firmy" Pulsu Biznesu. W II edycji konkursu biznesowego dziennika wyłoniono 15 firm o najwyższych standardach etycznych, prowadzące kompleksowe, systemowe działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o wartości i wykazujące na tym polu największą aktywność na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.

Obszarem, w którym Citi Handlowy został szczególnie wysoko oceniony jest system zgłaszania i monitoringu naruszeń kodeksu etyki, przepisów i regulacji przez pracowników i interesariuszy. Tzw "whistleblowing" był jednym z mocniejszych punktów konkursowego kwestionariusza banku. Co ważne, te standardy obowiązują również podwykonawców i dostawców Citi Handlowy, stąd w procesie ich wyboru rozpatruje się m.in. etykę i zgodność działania w biznesie czy przestrzeganie praw człowieka.

Przestrzeganie najwyższych standardów etycznych to podstawa naszych działań, mówi Katarzyna Majewska, członek zarządu Citi Handlowy odpowiedzialna za obszar operacji i technologii. - Waga etyki w działalności firmy pozostaje niezmiennie kluczowa, a w tak wymagających warunkach zyskuje szczególnie na znaczeniu. Dzięki temu, że w codziennej pracy staramy się kierować odpowiedzialnością i rzetelną komunikacją zarówno w kontaktach z klientami, udziałowcami jak i współpracownikami, możemy cieszyć się tym wyróżnieniem.

Citi Handlowy znalazł się w gronie 15 firm wyróżnionych w drugiej edycji konkursu w którym wzięło udział prawie 190 przedsiębiorstw. Konkurs Pulsu Biznesu prowadzony jest od roku 2014. Do udziału zapraszane są wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce - niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju działalności, kapitału zakładowego czy zysków generowanych przez firmę.

Na końcowy wynik składały się punkty zebrane w poszczególnych kategoriach: Odpowiedzialności w ramach programu zarządzania etyką, Nadzór najwyższej kadry kierowniczej nad programem, System zgłaszania nieprawidłowości oraz sposoby ich weryfikacji, Szkolenia i komunikacja Ład korporacyjny, Reputacja, Przywództwo; Zarządzanie ryzykiem nadużyć.