Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
1 czerwca 2015
Nowy ogród szkolny w szczecińskim gimnazjum


Od 28. maja uczniowie Gimnazjum nr 7 im Sybiraków w Szczecinie będą mogli zacząć korzystać z nowego, szkolnego ogrodu ziołowego oraz skalniaka i oczka wodnego. Nauczyciele i uczniowie wspólnie będą wykorzystywać to miejsce do zajęć dydaktycznych z zakresu ekologii. To już kolejny tego typu projekt, w którym Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga WSPIERA inicjatywy skierowane do mieszkańców Szczecina, w ramach obchodów Światowego Dnia dla Społeczności.

Nowy ogród jest jedną z dwóch inicjatyw zrealizowanych w tym roku w Szczecinie przez wolontariuszy Citi. Szczecińskie gimnazjum zostało dodatkowo wyposażone w mikroskop, który w czasie lekcji pozwoli lepiej poznawać metody obserwacji roślin. Kolejnym krokiem będzie utworzenie ścieżki dydaktycznej umożliwiającej poznanie różnorodnych gatunków roślinnych opatrzonych tabliczkami i opisami. Jednym z planowanych przez gimnazjalistów projektów, będzie stworzenie "Poradnika zielarza".

W tym roku wolontariusze przy wsparciu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowali także dla szczecińskich dzieci z Przedszkola Publicznego nr 50 projekt edukacyjny z zakresu edukacji finansowej - wolontariusze przybliżali przedszkolakom w czasie zabawy wartość pieniądza, tłumaczyli jak działa bankomat czy jak wygląda praca w banku.

Projekty wolontariuszy Citi realizowane w Szczecinie są jednymi z ponad setki wydarzeń, które w ramach obchodów Światowego Dnia dla Społeczności, realizowane będą od maja aż do lipca w całej Polsce. W 2014 roku wolontariusze wraz ze znajomymi i rodzinami zaangażowali się w działania w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności 2500  razy w 14 województwach, docierając do blisko 23 000 odbiorców.

Zrealizowane w Szczecinie projekty to jedne z pierwszych inicjatyw wolontariackich, które, w ramach obchodów Światowego Dnia Citi dla Społeczności, będą realizowane do końca czerwca 2015 roku. Jak co roku większość projektów realizowana jest z inicjatywy wolontariuszy, którzy samodzielnie znajdują odbiorców pomocy i planują działania na ich rzecz. W ramach konkursu "Wolontariusz na Bank" mogli oni zgłaszać projekty społeczne. Najlepszym spośród nich zostały przyznane granty na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów, a wolontariusze otrzymają także niezbędne wsparcie w kwestiach formalnych i logistycznych.

Informacje dodatkowe

O Wolontariacie Pracowniczym w Citi
Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi jest jedną z największych i najstarszych tego typu inicjatyw w Polsce. Już od 10 lat, poprzez program wolontariatu, Bank inspiruje swoich pracowników do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć społecznych.
 
O Światowym Dniu Citi dla Społeczności
Jednym z najważniejszych projektów, prowadzonych w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi jest Światowy Dzień Citi dla Społeczności. Jest to ogólnoświatowy projekt Citi, realizowany corocznie, w ramach którego pracownicy Banku, wraz z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi, starają się rozwiązać konkretne problemy występujące w bliskich im społecznościach. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa  -  projekt obchodzi właśnie swoją dziesiątą rocznicę w Polsce! Realizowane projekty przyjmują rozmaity charakter: są to warsztaty plastyczne dla dzieci, zajęcia z zakresu edukacji finansowej dla dorosłych, ale także odnawianie domów dziecka, pomoc schroniskom i akcje krwiodawstwa. W 2014 roku w działania w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności wolontariusze Citi wraz ze znajomymi i rodzinami zaangażowali się prawie 2500  razy, w 187 projektów w 14 województwach! Poprzez swoje działania tylko przez miesiąc na przełomie maja i czerwca dotarli do blisko 23 000 odbiorców!