Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
1 czerwca 2015
Oficjalne otwarcie 2. edycji programu Biznes w Kobiecych Rękach


W poniedziałek, 1. czerwca Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet we współpracy z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy uroczyście rozpoczyna 2. edycję programu Biznes w Kobiecych Rękach. Organizatorzy zaprosili do współpracy 50 kobiet, które chcą założyć własną firmę i mają na to sprecyzowany pomysł. Program trwa siedem miesięcy, w czasie których uczestniczki będą brać udział w szkoleniach SkillShare, mentoringu, a także networkingu, który pozwoli im zbudować już na samym początku sieć kontaktów biznesowych.

- Największym sukcesem programu Biznes w Kobiecych Rękach są firmy, które w jego efekcie powstały. Już po pierwszej edycji z 50 zakwalifikowanych do uczestnictwa kobiet, 43 założyło firmy. Dzięki różnorodnemu wsparciu wszystkie z nich były przygotowane do pracy na własną rękę, wiedząc w jaki sposób realizować strategię biznesową.  Mamy nadzieję, że efektem pracy w nadchodzących miesiącach, będzie 50 nowych, prężnie działających firm - podkreśla Katarzyna Wierzbowska, prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

Biznes w Kobiecych Rękach to program, który trwa 7 miesięcy, tworzą go trzy uzupełniające się elementy szkolenia, mentoring i networking. Pierwszy filar programu to SkillShare, czyli szkolenia, warsztaty i indywidualne konsultacje z praktykami biznesu z obszarów kluczowych dla młodych przedsiębiorców. Wśród umiejętności, które uczestniczki będą mogły rozwinąć znajdują się takie zagadnienia jak np.: modelowanie biznesowe, strategia, finansów, promocja i sprzedaż. Drugim elementem jest mentoring biznesowy, w czasie którego uczestniczki programu korzystają z doświadczenia i wiedzy doświadczonych kobiet biznesu. Trzecią częścią, która uzupełnia pozostałe części jest networking, czyli możliwość nawiązywania relacji biznesowych, ale także wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

- Pierwsza edycja badania pokazała, że biznes leży w kobiecych rękach - efekty pracy 50 pierwszych uczestniczek oraz ich mentorek, które nadal obserwujemy, były spektakularne. To właśnie takie programy, jak Biznes w Kobiecych Rękach dają szansę realnego wsparcia przedsiębiorczości kobiet, przekazania potrzebnej wiedzy i zdobytych doświadczeń - mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

W ubiegłorocznej edycji "Biznesu w Kobiecych Rękach" na 50 uczestniczek programu, 43 założyły własny biznes. Największa liczba nowopowstałych firm dotyczyła tematyki rodziny oraz zdrowia i urody. Kolejną grupą pod względem liczby były biznesy kreatywne, skupione wokół projektowania, wzornictwa i mody. Panie, które wzięły udział w programie stworzyły także firmy technologiczne, jak również firmy oferujące bardziej tradycyjne produkty i usługi. Efekty drugiej edycji programu poznamy już w grudniu 2015 roku.