Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
16 marca 2015
Fundacja Kronenberga: polskie firmy gotowe do ekspansji zagranicznej


Dane GUS wskazują, że w ciągu 2014 roku wartość polskiego eksportu wzrosła o 5,2 proc., równocześnie krajowe firmy więcej importują niż eksportują. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, sytuacja ta może w najbliższych latach ulec zmianie. Aż 39 proc. firm już działających za granicą planuje do 2016 roku wejść na nowe, zagraniczne rynki.

Z danych GUS wynika, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na eksport towarów i usług zagranicę . Jak wskazują badania Fundacji Kronenberga, polscy przedsiębiorcy prowadzą swoje działania średnio w 7 krajach UE. Za granicę eksportuje aż 65 proc. dużych firm, 47 proc. średnich oraz 25 proc. małych.

Aż 97 proc. przedsiębiorstw dobrze ocenia decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności międzynarodowej, a 39 proc. planuje w ciągu 2 lat rozszerzyć obszar prowadzonej działalności. Co ciekawe, to małe firmy, zatrudniające maksymalnie 49 osób, częściej planują wejście na kolejne zagraniczne rynki (40 proc.) do końca 2016 roku niż średnie (35 proc.). - mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Rozpoczynając działalność na nowych rynkach, niemal co czwarta firma (22 proc.) korzystała z finansowania zewnętrznego. Najczęściej były to kredyty, linie kredytowe, leasing. Najrzadziej przedsiębiorstwa otrzymywały dotacje krajowe (18 proc.), które pozwalały na poszerzenie obszaru działania.

Nowe programy wspierające firmy odpowiadają na kluczowe według przedsiębiorstw warunki powodzenia ekspansji. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Fundację Kronenberga kluczem do sukcesu na nowych rynkach zdaniem ankietowanych przedsiębiorców jest przede wszystkim znajomość danej branży (54 proc.). Dla większości firm priorytetem przed poszerzeniem działalności są informacje o nowych rynkach zbytu. Uzyskuje się je w różny sposób m.in. poprzez partnerów biznesowych lub z ogólnodostępnych materiałów dotyczących sytuacji ekonomicznej danego kraju. Kluczem do sukcesu według 47 proc. ankietowanych firm jest też wykwalifikowana, doświadczona kadra oraz odpowiedni partnerzy.

Równocześnie jako największą barierę w rozwijaniu międzynarodowej działalności przedsiębiorcy wskazują czynniki makroekonomiczne, takie jak np. kursy walutowe (20 proc.) oraz zagraniczną konkurencję (18 proc.). To właśnie w tym punkcie firmy widzą korzyści ze współpracy z bankami - ponad połowa (57 proc.) z nich uważa, że to instytucje ważne z punktu widzenia wsparcia w rozwoju działalności poza granicami kraju.

* "Jak zdobywać rynki zagraniczne" to badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS