Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
17 listopada 2014
Dzień bez długów - marzenie 5 proc. Polaków


Co dwudziesty Polak wydaje więcej niż zarabia, a co drugi z nas żyje "od pierwszego do pierwszego" - takie wyniki przyniosło badanie "Postawy Polaków wobec oszczędzania" Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Jak wskazują eksperci, nasze finansowe zachowania stanowią prostą drogę do popadnięcia w spiralę zadłużenia.

Raport "Postawy Polaków wobec oszczędzania" jasno wskazuje, że większość z nas nie tylko nie oszczędza, ale także żyje w sposób, który łatwo może doprowadzić do nadmiernego zadłużenia. 56 proc. Polaków wydaje wszystko co zarabia. Oznacza to, że każdy nieplanowany wydatek może spowodować zadłużenie. Co niepokojące, 5 proc. przebadanych osób deklaruje, że wydają więcej niż mają.

Większość osób w Polsce funkcjonuje w najlepszym razie "od pierwszego do pierwszego", co dwudziesty z nas żyje ponad stan - mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. - Głębsza analiza danych pokazuje, że część tych sytuacji wynika z braku umiejętności zarządzania swoim budżetem, a nie z niskich czy bardzo niskich dochodów. Przyczyn można także szukać w niewielkiej wiedzy z zakresu finansów.

A z wiedzą Polaków na temat kosztów na przykład kredytu gotówkowego jest źle. W tegorocznej edycji badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, aż 72 proc. osób nie potrafiło wskazać poprawnej odpowiedzi na pytanie o kwotę, którą należy spłacić po wzięciu pożyczki.

Polacy obawiają się zadłużenia

To właśnie przede wszystkim z niewiedzy wynika obawa Polaków przed kredytami i zadłużeniem.  Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Biura Informacji Kredytowej i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, znaczna część ma ambiwalentny stosunek do kredytów. Z jednej strony jesteśmy zdania, że to właśnie dzięki kredytom można sfinansować większe wydatki, na które trudno odłożyć z bieżących dochodów, a z drugiej często uważamy, że spłacanie kredytu wiąże się z dużymi wyrzeczeniami. Dla niemal co drugiej osoby korzystającej z produktów kredytowych, regulowanie obecnych zobowiązań finansowych jest obciążeniem, w tym dla 7 proc. bardzo dużym.

Znajomość mechanizmów kredytowych jest mocno ograniczona, nawet wśród bardziej świadomych konsumentów, co w znacznej mierze wynika z niskiego poziomu edukacji finansowej Polaków - mówi dr Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej. - Jest to tym bardziej niepokojące, że większość z nas korzysta z kredytu lub innego produktu finansowego. Rozsądne poruszanie się wśród różnorodnych ofert kredytowych i pożyczkowych jest niezwykle ważną umiejętnością. Dlatego nie bez znaczenia jest świadomość korzyści i znaczenia budowania własnej pozytywnej historii kredytowej. Brak elementarnej wiedzy z zakresu zarządzania finansami skutkuje między innymi tym, że co piąta osoba w Polsce przynajmniej raz opóźniła się w spłacie zobowiązań.

Wynik badania "Wiarygodność Finansowa Polaków" pokazuje, że co piąty użytkownik kredytów lub pożyczek zadeklarował przynajmniej jednorazowe opóźnienie w spłacie zobowiązań. Najwięcej opóźnień w spłatach zdarza się osobom wieku 35-44 lat, czyli korzystającym z kredytów najczęściej - 23 proc. zadeklarowało częstsze niż jednokrotne opóźnienie w spłacie zobowiązania.