Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
24 września 2014
Coraz więcej Polski na zagranicznych rynkach


Polscy przedsiębiorcy, którzy weszli ze swoim biznesem na zagraniczne rynki są zadowoleni i chcą więcej. 97% z nich dobrze ocenia decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności międzynarodowej, a 39% planuje w najbliższych dwóch latach podjąć dalszą ekspansję zagraniczną. Dzieje się tak m.in. dlatego, że widzą więcej wyzwań do prowadzenia swojej działalność w Polsce niż poza jej granicami - wynika z najnowszych badań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Polskie przedsiębiorstwa wykazują dużą chęć do ekspansji poza rodzime środowisko. Z danych GUS wynika, że za granicę eksportuje aż 65% dużych firm i 47% średnich. Według badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, przedsiębiorcy swoje działania prowadzą średnio w 7 krajach, głównie w obszarze Unii Europejskiej oraz sąsiadujących z nią państw. Najczęściej wymieniane są Niemcy (57%), Rosja (27%), Francja (16%) oraz Wielka Brytania (16%).

Niektóre polskie firmy zasługują już na miano międzynarodowych korporacji - działają na wielu różnych rynkach jednocześnie i odgrywają na nich coraz ważniejszą rolę - mówi Piotr Kosno, Dyrektor Zarządzający, Departament Klientów Strategicznych w Citi Handlowy. - Mało tego, z badań badania pokazują, że wcale nie chcą osiadać na laurach - ich celem jest dalszy rozwój i wykorzystanie coraz to nowych możliwości, jakie pojawiają się w ich otoczeniu rynkowym. Ponad 1/3 (39%) zamierza w ciągu najbliższych 2 lat sukcesywnie rozszerzać swoją działalność.

Według badanych, sukces nie jest zależny jedynie od jakości produktu ani od ceny. Jego osiągnięcie warunkuje przede wszystkim znajomość branży - dla większości firm priorytetem jest pozyskanie informacji o nowych rynkach zbytu. Są one uzyskiwane w różny sposób m.in. poprzez partnerów biznesowych lub z ogólnodostępnych materiałów dotyczących sytuacji ekonomicznej danego kraju (1/3 badanych). Kluczem do sukcesu jest też niewątpliwie wykwalifikowana, doświadczona kadra oraz partnerzy (według 47%).

To właśnie inwestycje w kapitał ludzki są wskazywane jako najlepszy sposób radzenia sobie z barierami związanymi z rozpoczęciem działalności międzynarodowej. 1/5 przedsiębiorców na pierwszym miejscu stawia czynniki makroekonomiczne jak np. kursy walutowe, często wskazują też na zagraniczną konkurencję (18%). Co ciekawe, koszty pracy zagranicą nie stanowią dla przedsiębiorców dużej przeszkody. Inaczej jest w Polsce, gdzie wydatki na zatrudnienie są o wiele większym wyzwaniem. Dla 46% przebadanych firm koszty pracy to główna bariera prowadzenia działalności w naszym kraju.

Wielu badanych przyznało, że miało także trudności z zarządzaniem firmą na rynku międzynarodowym oraz z biurokracją. Przyznają przy tym, że nie ma problemów, których nie dałoby się rozwiązać. Ryzyko kursowe jest minimalizowane za pomocą równoważenia przychodów w obcej walucie z kosztami lub poprzez przyspieszenie lub opóźnienie terminów płatności (34%).

Ważną rolę w ekspansji zagranicznej odgrywają banki. Z badania wynika, ze ponad połowa zapytanych firm dostrzega ich rolę w zaistnieniu na międzynarodowych rynkach. To dzięki bankom ograniczanie ryzyka kursowego jest prostsze. Przedsiębiorcy mogą również uzyskać finansowanie zewnętrzne na dalsze inwestycje oraz niezbędne do zarządzania płynnością firmy działającej na wielu rynkach jednocześnie rozwiązania technologiczne.

Badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy towarzyszą pierwszej edycji konkursu Emerging Market Champions - Jest on skierowany do polskich firm, które odnoszą sukces poza granicami naszego kraju. Ma na celu wyłonienie liderów przedsiębiorczości, rozwijających swoją działalność na rynkach zagranicznych - dodaje Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się 2 października o godz. 12.00, w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei podczas panelu dyskusyjnego "Jak dziś konkuruje świat?".

O badaniu:
Badanie zrealizowane na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy przez PBS techniką CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) w maju i czerwcu 2014 r. Przeprowadzone na losowej, reprezentatywnej próbie polskich przedsiębiorstw (n=500), zajmujących się: eksportem produktów/części do produktów/usług lub posiadaniem oddziału/ przedstawicielstwa w innych krajach. Dodatkowo 10% obrotu badanych firm pochodzi z działalności międzynarodowej. W badaniu wykluczono mikroprzedsiębiorstwa.