Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
23 czerwca 2014
Co piąte polskie mikroprzedsiębiorstwo planuje ekspansję


Aż 21 proc. polskich mikrofirm planuje rozszerzyć obszar swojej działalności w ciągu najbliższych dwóch lat. Oznacza to, że w 2016 roku już co trzecie (36 proc.) mikroprzedsiębiorstwo będzie działało na więcej niż jednym rynku - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Wśród firm, które do tej pory zdecydowały się na ekspansję krajową lub zagraniczną, aż 94 proc. z nich pozytywnie ocenia ten ruch, a 96 proc. planuje wejść na kolejne rynki.

Większość przebadanych firm planuje rozszerzać swój zasięg na terenie Polski, jednak aż 36 proc. ma zamiar rozpocząć działania także poza granicami naszego kraju. W Polsce przedsiębiorcy najchętniej rozszerzają działalność na województwa mazowieckie (16 proc.), śląskie (13 proc.) oraz wielkopolskie (11 proc.). Natomiast wśród rynków zagranicznych wybór najczęściej pada na Niemcy - aż 34 proc. (spośród firm, które chcą zaistnieć za granicą) ma zamiar prowadzić interesy u naszego zachodniego sąsiada.

Jak wynika z danych GUS, Niemcy to nadal najpopularniejszy w Polsce kierunek eksportu, dlatego nie dziwi fakt, że również mikroprzedsiębiorcy najczęściej wybierają ten rynek. Z całą pewnością sprzyja temu również stabilność gospodarcza i regulacyjna u naszych zachodnich sąsiadów, mówi Tomasz Daniun, Dyrektor ds. Segmentów Detalicznych w Citi Handlowy. Najpopularniejsze kierunki ekspansji krajowej to województwa o małym poziomie bezrobocia i dużej konkurencji. Daje to szansę na rozwój, ale wymaga od przedsiębiorców dobrego rozeznania rynku, przygotowania się do nowych inwestycji, ściśle określonej strategii działania oraz innowacyjnego podejścia do odbiorców produktów i usług.

Co decyduje o wyborze tych, a nie innych miejsc jako nowych obszarów działalności? To zależy, czy firmy decydują się na rozwój w granicach kraju czy poza nimi. W przypadku przedsiębiorstw nastawionych na działalność w Polsce, kluczowa okazuje się lokalizacja (38 proc.), a dopiero na drugim miejscu rynek zbytu produktów lub usług (19 proc.). Co ciekawe, najrzadziej brane pod uwagę są istniejące już relacje biznesowe (3 proc.). W przypadku firm planujących rozwój za granicą, najważniejszym czynnikiem jest natomiast potencjalne zapotrzebowanie na ich pracę (31 proc.), możliwości rozwoju (17 proc.) oraz nawiązane już kontakty biznesowe (14 proc.), najmniej ważna jest lokalizacja (6 proc.).

Mikroprzedsiębiorcy, którzy planują ekspansję zagraniczną decydują o jej kierunku w oparciu o potencjalną możliwość rozwoju swojej firmy, podkreśla Tomasz Daniun. Oczywiście decyzja o rozwoju firmy w innym kraju zawsze związana jest z wyższym ryzykiem, ale pozwala na zwiększenie szans osiągnięcia sukcesu. Co ważne, 94 proc., a więc prawie wszystkie firmy, które już zdecydowały się na rozszerzenie działalności, nie żałuje tej decyzji, a 96 proc. spośród nich planuje wejść na kolejne rynki - lokalne i zagraniczne w ciągu najbliższych dwóch lat.

Mikrofirmy, które zamierzają rozszerzać obszar swojej działalności, są nastawione również na rozwój w pozostałych sferach działania. Aż 71 proc. z nich planuje w ciągu najbliższych dwóch lat wprowadzenie nowych usług lub produktów do swojej oferty, podczas gdy w przypadku firm, które nie mają w planach ekspansji odsetek ten wynosi 42 proc. Podobna tendencja jest widoczna w prognozach dotyczących wzrostu przychodów - co druga firma (55 proc.) nastawiona na rozwój oczekuje większych wpływów w ciągu nadchodzących dwóch lat. Podobny optymizm prezentuje jedynie 18 proc. spośród firm, które nie planują zwiększenia obszaru działalności.

Ekspansja mikrofirm - badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS Polska, 2014
Ekspansja mikrofirm - infografika

O badaniu:
Badanie zrealizowane na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy techniką CATI w kwietniu i maju 2014 r. Badanie przeprowadzono na losowej, reprezentatywnej próbie mikroprzedsiębiorstw w Polsce (n=1456) , w tym mikrofirm po ekspansji i planujących ekspansję.