Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
4 kwietnia 2014
Co Polacy myślą o swojej emeryturze?


Od początku kwietnia Polacy mogę wybierać czy pozostawić część przyszłej emerytury w OFE, czy całość środków przenieść do ZUS-u. Jak wynika z badań Fundacji Kronenberga1 tylko 13 proc. Polaków deklaruje, że chce nadal korzystać z OFE. Ponad połowa respondentów chce natomiast, aby za całą ich emeryturę odpowiedzialny był ZUS - częściej są to osoby, które nie odkładają pieniędzy z myślą o emeryturze oraz te, które nie interesuje się kwestia oszczędzania i inwestowania.

Badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy niestety ujawniły niefrasobliwość finansową Polaków - tylko 11 proc. z nas odkłada pieniądze z myślą o emeryturze. Świadomość Polaków, że ich emerytura będzie niewielka (prawie 40 proc. respondentów uważa, że emerytura z ZUS będzie ponad połowę niższa od ostatniej pensji, a 9 proc. jest zdania, że państwa w ogóle nie będzie stać na wypłatę emerytur) nie działa motywująco. Tylko 10 proc. z nas regularniej odkłada pieniądze, jednak z myślą o krótkoterminowych celach takich jak wakacje czy np. nowy sprzęt.

Niski odsetek osób oszczędzających i inwestujących to zła wiadomość, ponieważ aby zapewnić sobie godziwe życie na emeryturze konieczne jest samodzielne odkładanie pieniędzy. Wymaga to znajomości podstawowych mechanizmów ekonomicznych oraz umiejętności prowadzenia budżetu domowego i planowania wydatków.

Sytuacja ekonomiczno - gospodarcza coraz częściej wymaga od Polaków wiedzy na temat zarządzania finansami, mówi Krzysztof Kaczmar, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Nasz przyszły dobrobyt w znacznej mierze zależy od decyzji, które podejmiemy obecnie. Wybór między OFE a ZUS powinien zapoczątkować dyskusję nt. świadomości możliwości samodzielnego dbania o swoją przyszłość, które ma każdy Polak. Niewielka popularność takich produktów finansowych jak IKE czy IKZE tylko potwierdza fakt, że niewiedza może zaważyć na przyszłości kilku pokoleń.

Jak pokazują dane Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym tylko 11 proc. przebadanych Polaków uważa, że wysokość emerytury powinna zależeć od odłożonych pieniędzy. Ponad połowa respondentów polega na rozwiązaniach proponowanych przez obecny system - 54 proc. z nich uważa, że otrzymywane na emeryturze środki powinny zależeć od wynagrodzenia oraz liczby przepracowanych lat.

1 źródło: "Postawy Polaków wobec oszczędzania", raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, październik 2013