Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
9 września 2013
Od 16 września rozpoczynamy zbieranie zgłoszeń do jubileuszowej edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora


Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora to wyróżnienie przyznawane od piętnastu lat za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia mogą zostać osoby fizyczne oraz instytucje.

Celem przedsięwzięcia jest promocja oraz wsparcie tych, którzy podejmują się działań służących ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i za granicą.

W dniach 16 września - 20 października 2013 roku możliwe jest przesyłanie zgłoszeń do jubileuszowej, piętnastej edycji Nagrody. Zgłoszeń należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod adresem www.nagrodagieysztora.pl. Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury - państwowe, samorządowe bądź pozarządowe.