Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
30 sierpnia 2013
Uwaga! Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu na dotacje o charakterze ponadlokalnym


Decyzja Zarządu w sprawie wniosków złożonych od 3 do 27 czerwca 2013 zostanie ogłoszona 20. września.