Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
20 czerwca 2013
Święto wolontariatu pracowniczego w Citi Handlowy - VIII Światowy Dzień Citi dla Społeczności


Jak wskazują badania1, udział w wolontariacie pracowniczym często jest pierwszym impulsem do dalszego angażowania się w działania prospołeczne. 22 czerwca br. tysiące ludzi na całym świecie będzie miało szansę odczuć to na własnym przykładzie. Tego dnia w ponad 90 krajach obchodzony będzie Światowy Dzień Citi dla Społeczności. W Polsce w ramach tej inicjatywy, do 7 lipca br., pracownicy Citi Handlowy zrealizują ponad 130 projektów społecznych.

Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy jest jedną z największych i najstarszych tego typu inicjatyw w Polsce. Już od 8 lat, poprzez program wolontariatu, Bank inspiruje swoich pracowników do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć społecznych. Co ważne, jak wynika z przeprowadzonego badania, wolontariat pracowniczy jest często pierwszym impulsem do rozpoczęcia regularnych działań na rzecz innych ludzi. Spośród ankietowanych 73% nie podejmowało żadnych aktywności wolontariackich przed przystąpieniem do Programu Wolontariatu w Citi Handlowy, a obecnie aż 62% z nich angażuje się w tego typu działania regularnie.

Tymczasem każda inicjatywa promująca działania prospołeczne jest w Polsce szczególnie istotna. Jak wynika bowiem z Diagnozy Społecznej2, mimo że od kilkunastu lat obserwujemy systematyczny wzrost zaangażowania społecznego, nadal tylko 15,6% badanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat angażowało się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Unikalny model prowadzenia Programu Wolontariatu w Citi Handlowy pozwala pracownikom identyfikować i rozwiązywać problemy społeczne w ich najbliższych otoczeniu. To w naturalny sposób uwrażliwia ich na potrzeby innych i jest zachętą do podtrzymywania nawiązanych relacji oraz do dalszego zaangażowania.

Działania realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego dostarczają korzyści wszystkim stronom - społeczności lokalnej, pracownikom i samej firmie. Wolontariusze sami diagnozują i rozwiązują ważne problemy społeczności, w której na co dzień żyją i pracują. Dzięki temu to, co robią, jest angażujące, autentyczne i dobrze dopasowane do rzeczywistych potrzeb. Z drugiej strony łączna liczba inicjatyw w całej Polsce nadaje tym działaniom unikatową skalę - przez 8 lat trwania Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy pomoc trafiła do ponad 138 000 osób - powiedział Krzysztof Kaczmar, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Co ważne, wolontariusze oprócz samej satysfakcji, z pomagania innym - doskonalą także swoje umiejętności zawodowe np. zarządzania projektami i budowania zespołu, wzmacniają swoją kreatywność - dodaje Krzysztof Kaczmar.

Z badania wolontariuszy wynika, że 60% z nich jest zdania, iż wolontariat pracowniczy ma pozytywny wpływ na postrzeganie firmy jako pracodawcy. Ponadto, wolontariat pomaga spółce w budowaniu długotrwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi, ułatwiając sprawne funkcjonowanie w lokalnej społeczności.

W 2013 roku pracownicy Citi Handlowy już po raz ósmy mogli zgłaszać inicjatywy, które będą realizowane podczas tegorocznego Światowego Dnia Citi dla Społeczności. Prace porządkowo-remontowe, organizacja zajęć i szkoleń to najczęstsze formy wolontariatu pracowniczego. Wolontariusze Citi Handlowy najchętniej angażują się w pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga zapewnia wolontariuszom środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów, a także wspiera ich w kwestiach formalnych i logistycznych.

1 Badanie uczestników Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy zostało przeprowadzone przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy w 2012 r. W badaniu wzięło udział 103 wolontariuszy Citi Handlowy, którzy wypełnili anonimową ankietę.
2 DIAGNOZA SPOŁECZNA, raporty: Czapiński J., Panek T. (red.) 2011. Diagnoza społeczna [2011]. www.diagnoza.com