Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
1 lutego 2013
Citi Handlowy po raz szósty w składzie RESPECT Index


Ogłoszono wyniki szóstej edycji prestiżowego zestawienia RESPECT Index, publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych od 2009 r. Citi Handlowy jako jeden z dwóch banków konsekwentnie utrzymuje się w zestawieniu od samego początku jego istnienia.

Uroczyste podsumowanie VI edycji projektu RESPECT Index, połączone z ogłoszeniem nowego składu indeksu, odbyło się 24 stycznia 2013 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dyplom dla Citi Handlowy odebrała Katarzyna Otko-Dąbrowska, Dyrektor Zespołu Projektów Strategicznych i Relacji Inwestorskich banku. Przy tej okazji powiedziała: Obecność w indeksie RESPECT to nie tylko prestiż, ale także realne korzyści dla naszej spółki, przejawiające się chociażby większym zaufaniem inwestorów.

RESPECT Indeks to pierwszy w Europie Środkowo - Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. O pojawieniu się w tym zestawieniu decyduje utrzymywanie wysokich standardów w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance) oraz ładu informacyjnego i relacji inwestorskich. Na znalezienie się w składzie RESPECT Indeks wpływ mają również działania w zakresie ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz spraw pracowniczych, które stanowią integralną część strategii biznesowej banku. Znaczenie RESPECT Index podkreślił Krzysztof Kaczmar, prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Jak powiedział:

RESPECT Index to obecnie jedno z najbardziej pożądanych wyróżnień w branży. Citi Handlowy niezmiennie figuruje w zestawieniu od początku jego istnienia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jednym z kryteriów oceny firm jest szeroko rozumiana odpowiedzialność społeczna instytucji i tu należy podkreślić rolę Programu Wolontariatu pracowniczego w Citi Handlowy. Jego wdrożenie wymagało od menedżerów firmy zmiany w podejściu do relacji pracowniczych, a zarazem dało nowe narzędzia integrujące wszystkich zatrudnionych. Program zaczął funkcjonować jako element kultury organizacyjnej banku i spotkał się z dużym zainteresowaniem pracowników. Dał im możliwość samorealizacji - uruchomił w nich pokłady przedsiębiorczości, a niektórym pozwolił odkryć w sobie umiejętności przywódcze. Od momentu jego powstania, czyli od 2005 r., w ramach działań koordynowanych przez Fundację Kronenberga, wolontariusze banku zaangażowali się w ponad 1060 projektów, przepracowując ponad 75 tys. godzin. Z ich pomocy skorzystało prawie 140 tys. osób.

Dyplom uczestnictwa w V edycji RESPECT Index odebrała Katarzyna Otko-Dąbrowska, Dyrektor Zespołu Projektów Strategicznych
i Relacji Inwestorskich Citi Handlowy