Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
12 grudnia 2012
Główna nagroda w konkursie 100 Procent dla Programu Wolontariatu Pracowniczego


100 Procent - Nagrody Wolontariatu Pracowniczego to pierwszy tego typu konkurs w Polsce, mający na celu wyróżnienie najlepszych polskich praktyk w zakresie wolontariackich działań pracowników. W tegorocznej edycji zwycięzcą konkursu został Program Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy, koordynowany przez bankową Fundację im. L. Kronenberga, zdobywając główną nagrodę w kategorii "Program wolontariatu pracowniczego" oraz wyróżnienie w kategorii "Akcja wolontariacka".

"Staramy się zachęcać pracowników do udziału w pracach na rzecz innych, ciągle udoskonalając nasze programy i wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Ta nagroda tylko potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku, zresztą takie sygnały otrzymujemy od samych wolontariuszy, którzy chętnie zgłaszają się do uczestnictwa w tego typu projektach Warto podkreślić, że według badania przeprowadzonego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy wśród naszych wolontariuszy, ponad połowa z nich angażuje się w akcje społeczne regularnie, a dla 76% motywacją jest chęć niesienia pomocy"- powiedział Krzysztof Kaczmar, Prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy koordynującej Program Wolontariatu Pracowniczego Banku.

Konkurs 100 Procent Nagrody Wolontariatu Pracowniczego powstał w oparciu o zasady i metodologię Europejskich Nagród Wolontariatu Pracowniczego, które rozdano w 24 krajach, w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. W Polsce plebiscyt organizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu i ma na celu popularyzację tego typu aktywności zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. W tegorocznej edycji konkursu w kategorii "Program wolontariatu pracowniczego" zwyciężył Citi Handlowy, wyróżniono także jego akcję przeprowadzoną we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym "Pocztówka". W ramach projektu, podczas wyjazdu integracyjnego do miejscowości Policzna, pracownicy Citi Handlowy udzielili ponad 30 zainteresowanym członkom społeczności lokalnej darmowych porad prawnych. Pozostali pracownicy zajęli się snycerką - rzeźbieniem i montażem zabytkowych zdobień na Domu Pracy Twórczej, prowadzonym przez "Pocztówkę". Działania w Policznej są doskonałym przykładem efektywnej współpracy przedstawicieli różnych środowisk: lokalnej społeczności, instytucji kulturalnych, administracji publicznej, pracowników banku i artystów.

Wolontariat pracowniczy działa w Citi Handlowy od 2005 r. W tym czasie wolontariusze Banku zaangażowali się w prace społeczne ponad 12 000 razy realizując 1042 projekty. W trakcie 7 lat trwania programu, pomoc trafiła do prawie 140 000 osób. Według badań przeprowadzonych przez Fundację Kronenberga, wolontariusze Banku najchętniej pomagają dzieciom, angażują się również w inne formy pomocy niż wolontariat. Co trzeci z nich przekazuje na działalność organizacji pozarządowych 1% swojego podatku, a ponad połowa oddaje żywność. Popularne wśród wolontariuszy Citi Handlowy jest także oddawanie krwi.


Statuetkę Laureata w Kategorii Program odebrał Krzysztof Kaczmar, Prezes Fundacji Kronenberga Statuetka za najlepszy Program Wolontariatu Pracowniczego Krzysztof Korzeniewski, Szef Pionu Prawnego Citi Handlowy odebrał wyróżnienie za projekt wolontariacki przeprowadzony przez jego pracowników