Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
20 listopada 2012
Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A. za badania nad polską polityką pieniężną


20 listopada 2012 przyznana została Nagroda Banku Handlowego w Warszawie za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów.

Laureatem został dr hab. Michał Brzoza-Brzezina, prof. SGH, dyrektor Biura Badań Stosowanych Narodowego Banku Polskiego, za pracę "Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne".
Gospodarzem uroczystości był Andrzej Olechowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Citi Handlowy.

W imieniu Jury laudację wygłosiła jego przewodnicząca, prof. Urszula Grzelońska. Wskazała ona m.in. na trafny dobór czynników odpowiedzialnych za prowadzenie w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku "dobrej" polityki pieniężnej oraz rzetelną ocenę uzyskanych wyników i wyważony sposób formułowania wniosków formułowanych pod adresem twórców polityki pieniężnej w Polsce.

Tradycją jest, że wręczenie Nagrody Banku Handlowego jest również okazją do dyskusji na temat najważniejszych kwestii związanych z obecną polityką gospodarczą kraju i świata.

W tym roku dyskusja poświęcona była sposobom przeciwdziałania niestabilnemu boomowi występującymi po przystąpieniu danego kraju do strefy Euro. Debatę prowadził Cezary Szymanek - Redaktor Naczelny Bloomberg Businessweek Polska, a udział wzięli: dr hab., prof. SGH Michał Brzoza - Brzezina, Dyrektor Instytutu Badań Stosowanych Narodowego Banku Polskiego, Laureat XVIII edycji Nagrody Banku Handlowego, prof. Dariusz Filar, Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Stefan Kawalec, Prezes Capital Strategy sp. z o.o., prof. Cezary Wójcik, Szkoła Główna Handlowa.

Korzystając z wiedzy i międzynarodowego doświadczenia w kreowaniu polityki pieniężnej oraz makroekonomicznej uczestniczących w konferencji ekspertów, omawiany był aktualny temat przyszłości strefy Euro. Korzystając również z wniosków przekazanych zawartych przez Laureata w nagrodzonej publikacji zgromadzeni eksperci zastanawiali się nad drogami wyjścia z obecnej trudnej sytuacji makroekonomicznej krajów związanych wspólną europejską walutą.

Laureata wybrało Jury obradujące w składzie:
prof. Urszula Grzelońska - przewodnicząca, prof. Adam Noga - sekretarz, prof. Zdzisław Sadowski, prof. Witold Koziński, prof. Andrzej Sławiński, prof. Stanisław Gomułka, prof. Witold Orłowski, prof. Cezary Wójcik.

Wyróżniona publikacja referuje całokształt badań dotyczących kształtu polskiej polityki monetarnej. W interesujący zwięzły sposób autor prezentuje w siedmiu rozdziałach kluczowe pytania, które zwłaszcza w ostatniej dekadzie przyświecały decydentom polskiej polityki monetarnej (począwszy od zakończenia procesu dezinflacji a skończywszy na uchronieniu się od negatywnych konsekwencji wprowadzenia wspólnej waluty - Euro).

Nagroda ekonomiczna Banku Handlowego w Warszawie S.A. została przyznana już po raz osiemnasty. Jest ona jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla naukowców w Polsce. Ma na celu promowanie najbardziej wartościowych prac z dziedziny ekonomii i finansów, a także wyróżnianie wybitnych polskich ekonomistów. Nagroda ekonomiczna Banku Handlowego jest nagrodą pieniężną w wysokości 50 000 zł.

Zgłoszenia do kolejnej, XIX, edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie mogą składać uczelnie i instytuty o profilu ekonomicznym, banki i instytucje samorządu gospodarczego oraz wydawnictwa ekonomiczne, mające siedzibę w Polsce. Przedmiotem oceny jury będą książki autorskie, autorskie fragmenty książek stanowiących pracę zbiorową, artykuły lub zbiór artykułów jednego autora lub praca zespołowa, napisane po 20 listopada 2010 roku.