Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
31 lipca 2012
Citi Handlowy po raz kolejny w RESPECT Index


Citi Handlowy po raz piąty znalazł się w prestiżowym zestawieniu RESPECT Index - indeksu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, skupiającym 20 najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek. W skład indeksu weszły te firmy, które pomyślnie przeszły proces weryfikacji, wykazując się najwyższymi standardami zarządzania. Citi Handlowy jest w nim obecny od I edycji.

Uroczyste podsumowanie V edycji projektu RESPECT Index, połączone z ogłoszeniem nowego składu indeksu, odbyło się 31 lipca w Sali Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład indeksu zostały włączone firmy notowane w WIG20, mWIG40 i sWIG80, które otrzymały najwyższe noty w specjalnym audycie analizującym ich działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Z edycji na edycję audyt staje coraz bardziej szczegółowy i wymaga od firm ciągłego monitoringu podejmowanych działań oraz nowych rozwiązań z obszaru CSR.


Dyplom uczestnictwa w V edycji RESPECT Index odebrała Katarzyna Otko-Dąbrowska, Dyrektor Zespołu Projektów Strategicznych i Relacji Inwestorskich w Citi Handlowy.

- Bardzo cieszy nas, że społecznie odpowiedzialna polityka Citi Handlowy i wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego oraz relacji z inwestorami zostały docenione przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych i po raz kolejny znaleźliśmy się w tym prestiżowym zestawieniu. Jesteśmy przekonani, że obecność w indeksie RESPECT to także wymierna korzyść dla spółki, przejawiająca się większym zaufaniem inwestorów i bardziej adekwatną wyceną wartości spółki. - mówi Katarzyna Otko-Dąbrowska, Dyrektor Zespołu Projektów Strategicznych i Relacji Inwestorskich w Citi Handlowy.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych (SRI). Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku.

Indeks RESPECT obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.