Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
16 lipca 2012
VII edycja Światowego Dnia Citi dla Społeczności


W ramach tegorocznych działań prowadzonych w Polsce w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności, wolontariusze Citi Handlowy wraz z rodziną i znajomymi zaangażowali się 1839 razy, a przepracowując 11 689 godzin zrealizowali 125 projektów na rzecz społeczności lokalnych. Ich pomoc dotarła do ponad 14 300 odbiorców z 14 województw.

Co działo się w ramach tegorocznego Światowego Dnia Citi dla Społeczności?

Podczas projektów wybranych i dofinansowanych w konkursie "Wolontariusz na Bank!" wolontariusze zrealizowali 97 autorskich projektów. Zaangażowali się w różnorodne działania na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, osób dorosłych oraz zwierząt. Wolontariusze podjęli się prac remontowo-budowlanych, m.in. remontu jednego ze skansenów, budowania bud dla psów w schroniskach dla zwierząt oraz odnowienia wielu pomieszczeń dla dzieci. Dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach fotograficznych, muzycznych, filmu animowanego, z udzielania pierwszej pomocy i wielu innych!

Oprócz Konkursu "Wolontariusz na Bank!", wolontariusze zaangażowali się w projekty dodatkowe, chociażby takie jak:

Krewniacy z banku - akcje krwiodawstwa odbyły się w 5 lokalizacjach - po jednej w Pruszkowie, Chełmie Śląskim i Olsztynie oraz dwóch w Warszawie. Dzięki zaangażowaniu 203 wolontariuszy zebrano ponad 80 litrów krwi dla potrzebujących.

Hocki-Klocki - 18 zajęć artystycznych dla dzieci, podczas których dzieci miały okazję wziąć udział w nietypowych zajęciach plastycznych. Najmłodsi nauczyli się technik decoupage, tworzyli torby ekologiczne, malowali palcami, rzeźbili również w masie solnej. Zajęcia odbyły się na terenie przedszkoli, szkół oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

Z wizytą w Brzeziu - grupa wolontariuszy spotkała się w dawnym pałacu Leopolda Kronenberga, gdzie obecnie swoją siedzibę ma Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Wolontariusze w ciągu jednego dnia wsparli placówkę poprzez pomalowanie 4 pokoi, zbudowanie miejsca ogniskowego oraz uporządkowanie terenu wokół pałacu. Wolontariusze poprowadzili również nietuzinkowe zajęcia dla dzieci. Wśród atrakcji znalazły się zajęcia ruchowe, kulinarne, plastyczne oraz warsztaty modowe. Pod koniec dnia wszyscy uczestnicy wzięli udział w grze terenowej, tematycznie związanej z historią pałacu w Brzeziu i postacią Leopolda Kronenberga.