Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
12 października 2011
Badania nad transferem innowacji uhonorowane Nagrodą Banku Handlowego w Warszawie S.A.


Wbrew popularnemu przekonaniu, niski poziom rozwoju technologicznego kraju nie oznacza, że w łatwy sposób może on sprowadzać i adaptować do własnych potrzeb coraz bardziej zaawansowaną technologię. Taki wniosek płynie z pracy dr. hab. Stanisława Kubielasa, laureata tegorocznej Nagrody Banku Handlowego. Nagroda przyznawana jest  za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów.  

Laureat w swojej książce "Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania" porusza problematykę istotną dla polskiej i światowej gospodarki, zwłaszcza w dobie panującej na rynkach niepewności. W badaniach empirycznych dr hab. Stanisław Kubielas wykorzystał dane z Europy Środkowo Wschodniej, w tym z Polski, które pozwoliły mu na sformułowanie cennych z punktu widzenia polityki gospodarczej hipotez. Według autora, aby stworzyć skuteczną politykę służącą rozwojowi innowacyjnej gospodarki nie wystarczą przyjazne warunki dla inwestorów. Niezbędne są także takie zasoby jak odpowiedni poziom kapitału intelektualnego, społecznego czy infrastruktura, które umożliwiają wdrożenie nowoczesnej technologii.

- Badanie procesu kształtowania się różnic w poziomie zaawansowania technologicznego krajów jest szczególnie ważne w czasach, gdy szybki postęp wiedzy powoduje pogłębienie tego zjawiska. Globalizacja, poprzez wymianę technologii, daje szanse na ich zmniejszenie. Dysproporcje te, zwane luką technologiczną, dają również możliwość szybszego wyjścia z obecnego światowego kryzysu poprzez wymianę technologii krajów zaawansowanych na tańsze produkty standardowe dostarczane przez kraje doganiające. Te dynamiczne korzyści płynące z globalizacji najlepiej widać z perspektywy analizowanej przeze mnie teorii luki technologicznej - mówi  dr hab. Stanisław Kubielas, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Laureat XVII edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A..  

Książka dr. hab. Stanisława Kubielasa wskazuje, że możliwe jest wypracowanie katalogu elastycznych narzędzi fiskalnych i monetarnych uzależnionych od poziomu technologicznego rozwoju kraju, służących stabilnemu wzrostowi gospodarczemu. Ponadto w uzasadnieniu werdyktu jury podkreśliło zdolność laureata do czerpania z bogactwa wiedzy ekonomicznej przy budowie teorii umożliwiającej wyjaśnienie, jak powiększa się lub zmniejsza luka technologiczna w pojedynczym kraju.  

Nagroda ekonomiczna Banku Handlowego w Warszawie S.A. została przyznana już po raz siedemnasty. Jest ona jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla naukowców w Polsce. Ma na celu promowanie najbardziej wartościowych prac z dziedziny ekonomii i finansów, a także wyróżnianie wybitnych polskich ekonomistów. Nagroda ekonomiczna Banku Handlowego jest nagrodą pieniężną w wysokości 50 000 zł.  

Zgłoszenia do kolejnej, XVIII, edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie mogą składać uczelnie i instytuty o profilu ekonomicznym, banki i instytucje samorządu gospodarczego oraz wydawnictwa ekonomiczne, mające siedzibę w Polsce. Przedmiotem oceny jury będą książki autorskie, autorskie fragmenty książek stanowiących pracę zbiorową, artykuły lub zbiór artykułów jednego autora lub praca zespołowa, napisane po 12 października 2009 roku.  

Książka tegorocznego laureata, nosząca tytuł "Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania" została wydana przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.