Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
25 października 2010
Zmarł prof. Andrzej Tomaszewski - laureat Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora


25 października, w Berlinie, zmarł nagle profesor Andrzej Tomaszewski - architekt, urbanista, historyk architektury, specjalista w dziedzinie ochrony zabytków, autor licznych badań i publikacji z dziedziny ochrony i konserwacji zabytków, w tym wielu wydanych poza granicami Polski.

W latach 1988-1992 prof. Tomaszewski był dyrektorem generalnym ICCROM - Międzynarodowego Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego w Rzymie. W latach 1995-1999 zajmował stanowisko Generalnego Konserwatora Zabytków. Był kierownikiem Zakładu Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Przez lata angażował się we współpracę polsko-niemiecką w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków. Zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków, wiceprezesa Polskiego Komitetu ICOMOS - Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych. Był członkiem rad naukowych wielu zagranicznych i polskich instytucji, członkiem rady programowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Profesor Andrzej Tomaszewski był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, w tym prestiżową Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora (2009) przyznawaną przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy za wybitne zasługi w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego.