Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
30 czerwca 2009
Wyniki konkursu na projekty o charakterze ponadlokalnym

Wyniki konkursu grantowego dotyczącego wniosków na projekty o charakterze ponadlokalnym składane w terminie do 15 maja 2009 roku.

Zarząd Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zdecydował o przyznaniu dotacji następującym wnioskodawcom:

  • Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie - 58 250 zł na realizację projektu: Archiwum Tischnerowskie.
  • Fundacja Nowoczesna Polska w Warszawie - 20 000 zł na realizację projektu: Wolne Lektury - szkolna biblioteka internetowa nowej generacji.
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie - 32 000 zł na realizację projektu: Organizacja XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE) w roku szkolnym 2009/2010 pt. "Wahania koniunktury a rozwój gospodarki".
  • Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani" w Warszawie - 21 600 zł na realizację projektu: Z myślą o Tobie - wznowienie i aktualizacja broszury informacyjnej przeznaczonej dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa.
  • Stowarzyszenie Wolontariuszy na Rzecz Dzieci "Mały Książę" w Warszawie - 24 200 zł na realizację projektu: Turnus rehabilitacyjno-edukacyjny dla dzieci dotkniętych HIV/AIDS
  • Teatr Dramatyczny Miasta Stołecznego Warszawy im. Gustawa Holoubka - 30 000 zł na realizację projektu: Scena Młodego Widza.