Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Fundacja

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy powstała w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku.

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.

Aktualności
19 grudnia 2016
Świąteczne wydatki Polaków

15 grudnia 2016
I Ogólnopolska Konferencja "Wolontariat w Kulturze" 5-7 grudnia 2016, Warszawa I Kulturalny Bilet Wolontariusza 3-12 grudnia 2016, 65 instytucji kultury, 12 polskich miast

5 grudnia 2016
I Ogólnopolska Konferencja "Wolontariat w Kulturze" 5-7 grudnia 2016, Warszawa

Fundacja stale współpracuje z następującymi organizacjami: