Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Fundacja

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy powstała w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku.

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.

Aktualności
20 listopada 2015
Druga edycja konkursu dla emerytowanych pracowników Banku

18 listopada 2015
Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Toruń 24-25 listopada 2015 r.

12 listopada 2015
Czy jesteśmy stali w uczuciach...do własnych finansów?

Fundacja stale współpracuje z następującymi organizacjami: