Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
IT for SHE
Fundacja

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy powstała w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku.

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.

Aktualności
2 październka 2018
20. edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora - rozpoczynamy nabór zgłoszeń

29 maja 2018
Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) otwiera rekrutację na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Kronenberga.

8 lutego 2018
Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora - przyznana po raz dziewiętnasty

21 września 2017
19. edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora - rozpoczynamy nabór zgłoszeń

Fundacja stale współpracuje z następującymi organizacjami: