Pożyczka na finansowanie działalności gospodarczej

Pożyczka na finansowanie działalności gospodarczej to propozycja dla firm na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pozwala na szybkie i łatwe sfinansowanie bieżących potrzeb, w tym kapitału obrotowego firmy.

 • Wysoka kwota pożyczki do 150 000 zł.
 • Dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Minimum formalności, w tym brak zabezpieczeń transakcji.
 • Długi okres spłaty: do 5 lat.
 • Spłata w wygodnych ratach miesięcznych.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym to wygodny sposób na zapewnienie płynności finansowej. Linia kredytowa w rachunku ułatwia terminowe regulowanie zobowiązań oraz zapewnia dodatkowe środki na realizację niestandardowych wydatków.

 • Stabilne i bezpieczne finansowanie bieżącej działalności.
 • Dodatkowa gotówka zawsze pod ręką.
 • Dostępny limit bez zabezpieczenia do 300 000 zł.
 • Limit maksymalny do 3 mln zł.
 • Dostępny dla firm z krótkim stażem (1 rok obrotowy).

Kredyt obrotowy spłacany w ratach

Kredyt obrotowy spłacany w ratach jest na finansowanie bieżącej działalności oraz niewielkich inwestycji w majątek trwały.

 • Przelew środków bezpośrednio na rachunek wskazany przez Klienta.
 • Miesięczne raty pobierane z rachunku bieżącego.
 • Zapewnia firmie utrzymanie płynności.
 • Umożliwia sfinansowanie wyposażenia biura czy zakup samochodu.
 • Udzielany na okres do 3 lat.

Kredyt na finansowanie inwestycji w majątek trwały

Kredyt ten umożliwia pozyskanie środków na inwestycje długoterminowe w nieruchomości, grunty, maszyny czy środki transportu.

 • Wsparcie finansowe na rozwój i modernizację przedsiębiorstwa.
 • Maksymalna kwota kredytu to 3 mln zł.

Dopuszczalne różne formy zabezpieczenia kredytu, w tym gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancja bankowa.

Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku (gwaranta), podjętym na zlecenie Klienta (zleceniodawcy), do wypłacenia osobie uprawnionej (beneficjentowi) określonej sumy pieniężnej po otrzymaniu pisemnego żądania stwierdzającego, że zleceniodawca nie wykonał zobowiązań umownych zabezpieczonych Gwarancją Bankową.

Korzyści

 • Pewne i dogodne zabezpieczenie różnorodnych wzajemnych zobowiązań i wierzytelności partnerów handlowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
 • Podniesienie wiarygodności zleceniodawcy w ocenie jego partnera handlowego dzięki renomie banku udzielającego gwarancji.
 • Zleceniodawca może uniknąć blokowania własnych środków gotówkowych, które mogłyby być zatrzymane jako kaucja lub depozyt zabezpieczający.

Pożyczka dla wolnych zawodów.

Pożyczka dla wolnych zawodów to wygodne źródło finansowania, z preferencyjnymi warunkami pozyskania środków i spłaty zadłużenia.

Korzyści

 • Udzielana na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Prosta forma spłaty – raty kapitałowo-odsetkowe są pobierane z rachunku bieżącego.
 • Dostępny dla przedstawicieli wolnych zawodów w tym m.in. prawników, stomatologów, lekarzy, księgowych, tłumaczy przysięgłych, weterynarzy.
 • Maksymalny limit aż 300 tyś zł bez zabezpieczenia.
 • Dostępny dla firm z krótkim stażem (już od 12ego miesiąca prowadzenia działalności).