JAKIE SĄ WARUNKI UMORZENIA SUBWENCJI?

Otrzymana pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

   Mikrofirmy:
   • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
   • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
   Małe i średnie przedsiębiorstwa:
   • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
   • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
   • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Dodatkowe dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej wniosek w imieniu firmy.

W przypadku, gdy wniosek o subwencję składa osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, zgodnie z Umową wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa lub oświadczenia wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Pamiętaj, że zgodnie z zapisami Umowy dokumentem potwierdzającym umocowanie może być:

 • pełnomocnictwo przedłożone w Banku w dowolnym czasie do 31.12.2020 r. o ile data dokumentu pełnomocnictwa jest wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o subwencję,
 • oświadczenie przedłożone w Banku w dowolnym czasie do 31.12.2020 wystawione po złożeniu wniosku o subwencję finansową. Oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik firmy.

Podpisy na dokumencie (pełnomocnictwo albo oświadczenie) należy poświadczyć notarialnie.

Dokument w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie należy przekazać listownie na adres:
Zespół Obsługi Mikroprzedsiębiorstw
ul. Pstrowskiego 16
10-602 Olsztyn

lub przedłożyć w dowolnym oddziale banku - w terminie do dnia 31.12.2020r.

Dokumenty

pdf
Rozmiar pliku 0.3 MB
pdf
Rozmiar pliku 0.2 MB
Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.