TARCZA 2.0

Zgodnie z informacją od Polskiego Funduszu Rozwoju 15.01.2021 r. rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0. Podobnie jak w przypadku pierwszej części programu, Bank Citi Handlowy będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej przyjmował wnioski o subwencję finansową przeznaczoną dla firm, które spełniają określone przez PFR warunki.

Dla kogo jest subwencja?


Mikrofirmy

 • Przedsiębiorstwa działające w branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności (pełna lista kodów PKD dostępna na www.pfr.pl)
 • Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

Małe i średnie firmy

 • Przedsiębiorstwa działające w branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności (pełna lista kodów PKD dostępna na www.pfr.pl)
 • Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

Powyższe zasady programu mają wyłącznie charakter informacyjny, a szczegółowa treść praw i obowiązków beneficjentów zostanie określona w umowie subwencji finansowej oraz regulaminie udzielania subwencji. W celu zapoznania się z najnowszymi informacjami oraz listą PKD branż objętych programem, zapraszamy na stronę www.pfr.pl.

WAŻNE! Jeżeli wniosek składa osoba nieumocowana do samodzielnej reprezentacji zgodnie z KRS/CEIDG konieczne jest wykonanie poniższych kroków przed złożeniem wniosku:

 1. Pobierz wzór pełnomocnictwa (tutaj) i nie modyfikuj wzoru.
 2. Zapoznaj się z instrukcją stworzoną przez PFR (tutaj)
 3. Wypełnij wzór oraz podpisz za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego (innego niż XAdES) zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS/CEIDG.
 4. Podpisane Pełnomocnictwo wyślij drogą mailową na adres pfr.umocowanie@citi.com w formie pdf.

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?


Wniosek złożysz korzystając z bankowości elektronicznej Citibank Online:

 1. Zaloguj się do Citibank Online.
 2. Pod listą posiadanych produktów znajdziesz baner dotyczący Tarczy Finansowej PFR.
 3. Wybierz „Zapoznaj się z instrukcją i przejdź do wniosku” w celu pobrania Wniosku i Umowy.
 4. Zapoznaj się z dokumentami.
 5. Wypełnij Wniosek i prześlij go zgodnie z dostępną instrukcją.

Jeżeli wniosek został już złożony i oczekują Państwo na decyzję, nie należy składać go ponownie.

Informujemy, że złożenie Wniosku subwencji finansowej PFR, możliwe jest tylko i wyłączenie po zalogowaniu się do bankowości internetowej z poziomu Reprezentanta do rachunku firmowego. Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany przejdź do rejestracji. Pamiętaj! Użyj danych karty do rachunku firmowego.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznania subwencji i warunkach korzystania z Programu znajdą Państwo na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

TARCZA 1.0

JAKIE SĄ WARUNKI UMORZENIA SUBWENCJI?

Otrzymana pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

   Mikrofirmy:
   • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
   • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
   Małe i średnie przedsiębiorstwa:
   • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
   • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
   • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Dodatkowe dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej wniosek w imieniu firmy.

W przypadku, gdy wniosek o subwencję składa osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, zgodnie z Umową wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa lub oświadczenia wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Pamiętaj, że zgodnie z zapisami Umowy dokumentem potwierdzającym umocowanie może być:

 • pełnomocnictwo przedłożone w Banku w dowolnym czasie do 31.01.2021 r. o ile data dokumentu pełnomocnictwa jest wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o subwencję,
 • oświadczenie przedłożone w Banku w dowolnym czasie do 31.01.2021 wystawione po złożeniu wniosku o subwencję finansową. Oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik firmy.

Podpisy na dokumencie (pełnomocnictwo albo oświadczenie) należy poświadczyć notarialnie.

Dokument w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie należy przekazać listownie na adres:
Zespół Obsługi Mikroprzedsiębiorstw
ul. Pstrowskiego 16
10-602 Olsztyn

lub przedłożyć w dowolnym oddziale banku - w terminie do dnia 31.01.2021r.

W przypadku, gdy wniosek o subwencję złożyła osoba umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informujemy o konieczności dostarczenia aktualnego/pełnego odpisu z KRS lub wydruku z CEIDG do Banku jako dodatkowego dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby składającej wniosek w imieniu firmy zgodnie z par. 9 Umowy Subwencji Finansowej ("Umowy").

Celem realizacji tego wymogu informujemy, iż Bank przygotował odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który czeka na zaakceptowanie do 31.01.2021 w Citibank Online. Proszę o zalogowanie się do Citibank Online i akceptację dokumentu w sekcji Kontakt > Moje dokumenty.

Podkreślamy, że zgodnie z par. 9 Umowy w przypadku braku dostarczenia do Banku ww. dokumentu (akceptacji dokumentów w Citibank Online), firmy będą zobowiązane do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.