Od 29 kwietnia ruszył proces, w którym firmy po spełnieniu warunków formalnych będą mogły ubiegać się o umorzenie subwencji.

 • Cały proces odbywa się na podstawie formularzy, które będą udostępnione dla klientów w Citibank Online w sekcji Kontakt > Moje Dokumenty. Przed wysyłką plików przez Bank, proces nie wymaga żadnych kroków po stronie klienta.
 • Zaloguj się do bankowości elektronicznej Citibank Online z poziomu Reprezentanta do rachunku firmowego.
 • PAMIĘTAJ! Użyj danych karty do rachunku firmowego
 • Pod listą posiadanych produktów znajdziesz baner dotyczący Tarczy Finansowej PFR, gdzie znajduje się instrukcja.
 • Oświadczenie o Rozliczeniu składane jest w imieniu Beneficjenta jednoosobowo przez osobę, która posiada dostęp do rachunku Subwencji Finansowej.
 • Beneficjent nie jest zobowiązany do potwierdzenia umocowania przez przesłanie pełnomocnictwa lub odpisu z odpowiedniego rejestru, a bazuje na odpowiednim postanowieniu w Regulaminie i odpowiednim oświadczeniu, oraz użyciu autoryzacji bankowej pozwalającej na dokonywanie transakcji na koncie firmowym.

TARCZA 2.0

Zgodnie z informacją od Polskiego Funduszu Rozwoju 15.01.2021 r. rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0. Podobnie jak w przypadku pierwszej części programu, Bank Citi Handlowy będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej przyjmował wnioski o subwencję finansową przeznaczoną dla firm, które spełniają określone przez PFR warunki.

Dla kogo jest subwencja?


Mikrofirmy

 • Przedsiębiorstwa działające w branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności (pełna lista kodów PKD dostępna na www.pfr.pl)
 • Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

Małe i średnie firmy

 • Przedsiębiorstwa działające w branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności (pełna lista kodów PKD dostępna na www.pfr.pl)
 • Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

Powyższe zasady programu mają wyłącznie charakter informacyjny, a szczegółowa treść praw i obowiązków beneficjentów zostanie określona w umowie subwencji finansowej oraz regulaminie udzielania subwencji. W celu zapoznania się z najnowszymi informacjami oraz listą PKD branż objętych programem, zapraszamy na stronę www.pfr.pl.

TARCZA 1.0

Od 29 kwietnia ruszył proces, w którym firmy po spełnieniu warunków formalnych będą mogły ubiegać się o umorzenie subwencji.

 • Cały proces odbywa się na podstawie formularzy, które będą udostępnione dla klientów w Citibank Online w sekcji Kontakt > Moje Dokumenty. Przed wysyłką plików przez Bank, proces nie wymaga żadnych kroków po stronie klienta.
 • Zaloguj się do bankowości elektronicznej Citibank Online z poziomu Reprezentanta do rachunku firmowego.
 • PAMIĘTAJ! Użyj danych karty do rachunku firmowego
 • Pod listą posiadanych produktów znajdziesz baner dotyczący Tarczy Finansowej PFR, gdzie znajduje się instrukcja.
 • Oświadczenie o Rozliczeniu składane jest w imieniu Beneficjenta jednoosobowo przez osobę, która posiada dostęp do rachunku Subwencji Finansowej.
 • Beneficjent nie jest zobowiązany do potwierdzenia umocowania przez przesłanie pełnomocnictwa lub odpisu z odpowiedniego rejestru, a bazuje na odpowiednim postanowieniu w Regulaminie i odpowiednim oświadczeniu, oraz użyciu autoryzacji bankowej pozwalającej na dokonywanie transakcji na koncie firmowym.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdą Państwo na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju

JAKIE SĄ WARUNKI UMORZENIA SUBWENCJI?

Otrzymana pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

   Mikrofirmy:
   • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
   • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
   Małe i średnie przedsiębiorstwa:
   • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
   • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
   • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.