Biuro prasowe

Wszystkie informacje

Wszystkie informacje

14 listopada 2018

Citi Handlowy konsekwentnie rośnie

 • Wzrost zysku netto o 31% r./r - po trzech kwartałach 487 mln zł
 • Przychody głównym motorem wzrostu zysku – 8% r./r. w górę, po trzech kwartałach 1 647 mln zł
 • ROE powyżej 10% (10,2%);
 • Wolumeny kredytowe rosną szybciej niż na rynku:
 • Depozyty w bankowości detalicznej (klienci zamożni) do góry – 8% r./r.
  • 10% r./r. w bankowości instytucjonalnej
  • 6% r./r. w bankowości detalicznej
 • Wynik odsetkowy - 828 mln zł (wzrost o 5% r./r.). Wynik odsetkowy od klientów rósł jeszcze szybciej - +8% r./r.
 • Koszty operacyjne pod kontrolą - 902 mln zł (1% niżej r./r.)

Dokonania minionego kwartału potwierdzają naszą konsekwencję w realizacji strategii wzrostu w kluczowych dla nas obszarach. Byliśmy blisko naszych klientów, co świetnie pokazuje dwucyfrowy, wyższy niż na rynku, wzrost wolumenów w bankowości instytucjonalnej i wzrost powyżej rynku w bankowości detalicznej. Wspieraliśmy naszych klientów w realizacji ich planów, ale też proaktywnie zmienialiśmy ofertę w odpowiedzi na zmiany rynkowe. Wraz z awersją klientów na ryzyko – zaoferowaliśmy klientom konkurencyjną ofertę depozytową, pozyskując przy tym nowych klientów zainteresowanych budowaniem długoterminowej relacji z bankiem, powiedział Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy, Jesteśmy gotowi na dalsze inwestycje, by wprowadzić naszych klientów do bankowość jutra. Nowa aplikacja Citi Mobile, po tym jak podbiła najbardziej wymagający technologicznie rynek na świecie – Singapur, w 2019 zostanie wprowadzona na polskim rynku. Jednocześnie rozwijać będziemy zastosowanie procesów robotyzacji oraz zastosowania sztucznej inteligencji w zakresie dużych zbiorów danych, co w dłuższej perspektywie powinno przełożyć się na wzrost efektywności Banku.

W ciągu trzech kwartałów 2018 zysk Citi Handlowy wzrósł o ponad 30% i osiągnął poziom 487 mln zł. Głównym motorem wzrostu zysku netto były przychody, które wyniosły 1 647 mln zł (wzrost o 8% r./r.). Wynik odsetkowy od klientów rósł jeszcze szybciej, bo +8% r./r. (zgodnie ze wzrostem wolumenów). Wynik prowizyjny wyniósł 416 mln zł (spadek o 5% r./r.). Koszty operacyjne wyniosły 902 mln zł (spadek o 1% r./r.). Koszty ryzyka po trzech kwartałach zamknęły się na poziomie 52 mln zł (spadek o 20% r./r.);

powrót