1802 - Towarzystwo Naukowe Warszawskie w 1802 roku podejmuje pierwsze badania w celu lokalizacji grobu Mikołaja Kopernika.

1807 - Napoleon zleca jednemu ze swoich oficerów odszukanie grobu astronoma.

1939 - Niemcy postanawiaj± wystawić Mikołajowi Kopernikowi pomnik w miejscu pochówku w katedrze.

2004 - Rozpoczęcia poszukiwań przez zespół prof. G±ssowskiego. Pierwszy sezon badawczy.

2005 - Drugi sezon badawczy. Okrycie grobu i szcz±tków mog±cych należeć do Mikołaja Kopernika.

2006 - Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga udziela wsparcia finansowego badaniom. Nawi±zanie współpracy ze szwedzkimi naukowcami.

2008 - Potwierdzenie miejsca pochówku Mikołaja Kopernika dokonane dzięki zaawansowanym badaniom DNAHistoria poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika Badania archeologiczne Najważniejsze daty Galeria zdjęć