eGwarancja

eGwarancja

eGwarancja

nowy sposób doręczania beneficjentowi gwarancji bankowej

eGwarancja

nowy sposób doręczania beneficjentowi gwarancji bankowej

eGwarancja to elektroniczny sposób doręczenia beneficjentowi wystawionej gwarancji bankowej.

Gwarancja przesłana poprzez Citi Secure Email jest podpisana przez Citi Handlowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Najważniejsze cechy produktu

 • szybkość realizacji – ma duże znaczenie w przypadku, gdy kluczową rolę odgrywa czas doręczenia
 • niższe koszty
 • bezpieczeństwo – gwarancja bankowa przesłana przez Citi Secure Email jest podpisana przez Citi Handlowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu

eGwarancja przetargowa

W związku z implementacją dyrektywy 2014/24/UE i zgodnie ze zmianą do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. Prawo Zamówień Publicznych – od 18 października 2018 r. do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym niezbędne jest składanie wszelkich dokumentów, ofert, wniosków oraz zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych (tzw. przetargowych) w formie elektronicznej w odniesieniu do zamówień powyżej progów unijnych .

W praktyce oznacza to, że gwarancje przetargowe udzielane dotychczas w formie pisemnej winny być udzielone w formie elektronicznej, tj. przesłane elektronicznie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Jak to działa:

 • Należy złożyć wniosek o otwarcie gwarancji i wybrać opcję eGwarancji
 • Po wystawieniu gwarancji gotowy dokument jest udostępniany do pobrania na stronie Citi Secure Email.
  • W pierwszym e-mailu zostaną Państwo poinstruowani, jak zarejestrować swoje hasło do logowania.
  • Po rejestracji otrzymają Państwo ogólny e-mail z zawartością/treścią oryginalnego e-maila oraz z zakodowaną w pliku .pdf gwarancją.
 • Zakodowany w pliku .pdf dokument gwarancji będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wydanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Aby skorzystać z eGwarancji, należy:

 • posiadać Adobe PDF Reader (minimum 7.0)
 • wskazać adres mailowy, na który ma być wysłana gwarancja

Pliki do pobrania


Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą i potrzebują więcej informacji na temat działania produktu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zapraszamy do kontaktu: egwarancje@bankhandlowy.pl.