Krok 1
Waluta
Krok 2
Okres Inwestycji
Krok 3
Kurs Wymiany
Krok 4
Oprocentowanie
Krok 5
Możliwe scenariusze

Pamiętaj


• Prezentowane wartości kursowe i oprocentowanie mają charakter symulacji na potrzeby edukacyjne. Dane nie odzwierciedlają obecnej sytuacji rynkowej.

• Minimalna Kwota Inwestycji
to 30 000 PLN lub równowartość
w innej walucie.

• Inwestycja Dwuwalutowa może być otwarta w PLN, EUR, USD, GBP lub CHF. Waluta Alternatywna jest wybierana również spośród tych pięciu walut. Na potrzeby symulacji wybór został ograniczony do Waluty Bazowej PLN i Waluty Alternatywnej EUR lub USD.

• Przed podjęciem decyzji dotyczącej otwarcia Inwestycji Dwuwalutowej zapoznaj się z Kluczowymi Informacjami o Produkcie (KID)
Wybierz parę walutową

Inwestycję Dwuwalutową zakładasz w walucie wskazanej jako Bazowa i oczekujesz, że jej wartość osłabi się w stosunku do drugiej wybranej waluty zwanej Alternatywną. Załóżmy, że kwota jaką chcesz przeznaczyć na inwestycję to 100 000 PLN.

Twoja Waluta Bazowa
PLN
Wybierz Walutę Alternatywną

Wybierasz USD. Oczekujesz, że
PLN osłabi się w stosunku do USD.Wybierasz EUR. Oczekujesz, że
PLN osłabi się w stosunku do EUR.