Nagroda za skuteczne polecenie

Klienta Citigold

1 000zł


Co zrobić, aby otrzymać nagrodę za polecenie?

Nagroda za skuteczne polecenie

Klienta Citigold Private Client

4 000zł


Co zrobić, aby otrzymać nagrodę za polecenie?

Wprowadź swoje dane

Wprowadź dane osoby, którą chcesz polecić

Dokumenty

Ważne informacje:

Oferta „Polecam Citigold – Edycja VIII” obowiązuje do 31.12.2020 r.

Zgodnie z Regulaminem Oferty Specjalnej „Polecam Citigold – Edycja VIII” dla Klientów Indywidualnych Banku Handlowego w Warszawie S.A. rekomendujących ofertę Citigold, Polecający otrzyma Nagrodę, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

  • w okresie obowiązywania Oferty Polecający złoży Rekomendację zawarcia umowy o Konto Osobiste typu Citigold przez Poleconego,
  • w okresie obowiązywania Oferty podczas składania Rekomendacji Citigold, Polecający przekaże Bankowi dane osobowe Poleconego.

oraz gdy Polecony:

  • nie był Posiadaczem/Współposiadaczem do Konta Osobistego, Rachunku Oszczędnościowego w Banku po 1 stycznia 2018 r.,
  • w okresie ważności Oferty zawarł z Bankiem umowę, na podstawie której zostanie otwarte Konto Osobiste typu Citigold („Konto”),
  • najpóźniej do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto, otrzyma na to konto wpłatę w wysokości minimum 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych),
  • zgromadził i utrzymał przez 3 (słownie: trzy) kolejne miesiące kalendarzowe na rachunkach oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo (średniomiesięczne saldo środków wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Poleconego oferowanych przez Bank w kolejnych dniach miesiąca podzielonej przez liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym) w wysokości min. 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w okresie do ostatniego dnia 4 (słownie: czwartego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.
  • w okresie obowiązywania Oferty zgodzi się na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez Polecającego nagrody poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Oferty.

Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Konta Osobistego typu Citigold są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych na www.citihandlowy.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

close
Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.