Platynowa Ochrona Plus

- bezpieczeństwo Twoich najbliższych ponad wszystko

Zalety

ochrona
 • ubezpieczenie na życie z indywidualnie ustalaną sumą ubezpieczenia, dostosowaną na przykład do wysokości kredytu
 • umowa zawierana na 1 rok lub dłużej – tak, jak życzy sobie klient
 • zabezpieczenie dla najbliższych
 • świadczenie, które może pomóc uregulować zaciągnięte zobowiązania finansowe lub utrzymać dotychczasowy standard życia
 • wypłata świadczenia wskazanej osobie uprawnionej bez postępowania spadkowego
 • świadczenie (z tytułu śmierci) niepodlegające opodatkowaniu

Program Ubezpieczeń Dodatkowych


Zakres ubezpieczenia Platynowa Ochrona Plus można dostosować do indywidualnych potrzeb. Program Ubezpieczeń Dodatkowych wspiera budżet domowy rodziny i najbliższych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak:

 • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • powstanie trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu
 • operacja ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego – 28 poważnych chorób (np. nowotwór złośliwy, zawał, udar, stwardnienie rozsiane, przeszczep dużych narządów, poważne oparzenia)

Dodatkowe usługi rehabilitacyjne

Usługa assistance rehabilitacyjny Limit kwoty świadczenia na daną usługę assistance
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego do placówki medycznej z miejsca pobytu/z placówki medycznej do innej placówki medycznej/z placówki medycznej do miejsca pobytu 1000 zł – na jeden transport medyczny; maksymalnie 5 razy w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków 250 zł
Organizacja i pokrycie kosztów organizacji procesu rehabilitacyjnego 700 zł
Organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz jego dostawy 500 zł – dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego
700 zł – koszty wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej lub pielęgniarskiej po hospitalizacji 5 dni: do 500 zł – opieka domowa
5 dni: do 1500 zł – pomoc pielęgniarska
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej 500 zł
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry 500 zł
Pokrycie kosztów organizacji prywatnych lekcji w miejscu zamieszkania 400 zł
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna dziecka ubezpieczonego w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym 1000 zł
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi ubezpieczonego/osobami niesamodzielnymi 150 zł za dzień, maksymalnie 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów przejazdu dzieci ubezpieczonego/osób niesamodzielnych do osoby uprawnionej do opieki 500 zł
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej 500 zł

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy do Ciebie

Ważne informacje

Platynowa Ochrona Plus i Program Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny Plus to indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegóły dot. ubezpieczenia tj. m.in. zasady wypłaty świadczeń, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie Platynowa Ochrona Plus oraz Ogólnych Warunkach Programu Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny Plus, dostępnych w placówkach Citi Handlowy oraz na stronie www.warta.pl

Umowa dodatkowa w ramach Programu Ochronnego Plus jest zawierana na podstawie odrębnego wniosku. Suma ubezpieczenia oraz składka z tytułu ubezpieczeń dodatkowych są określane indywidualnie.

Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia w przypadkach opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie Platynowa Ochrona Plus i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Program Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny Plus , np.: w przypadku popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia.

Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl. Bank działa na rzecz wielu Ubezpieczycieli w zakresie tego samego działu ubezpieczeń – szczegółowe informacje są dostępne w Banku na życzenie Klienta. Zakres obowiązków Banku obejmuje w szczególności informowanie Ubezpieczających o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach zawarcia Umowy.

Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

Platynowa Ochrona Plus - bezpieczeństwo Twoich najbliższych ponad wszystko
Platynowa Ochrona Plus - bezpieczeństwo Twoich najbliższych ponad wszystko
Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.