Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy

Indywidualnie ustalany poziom ochrony:

wysokość sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ustalana indywidualnie, co pozwala dostosować poziom ochrony np. do wysokości posiadanego kredytu.

Okres ochrony już od 1 roku:

możliwość wykupienia ubezpieczenia na okres już 1 roku.

Możliwość stworzenia własnego planu ochronnego:

umowa podstawowa tylko z ryzykiem „zgon ubezpieczonego” plus Program Ubezpieczeń Dodatkowych pozwalający na dostosowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Pomoc na wypadek aż 28 poważnych chorób

np. nowotwór złośliwy, zawał, udar, stwardnienie rozsiane, przeszczep dużych narządów, poważne oparzenia oraz na wypadek inwalidztwa (w ramach Programu Ubezpieczeń Dodatkowych).

Ochrona już w trakcie rozpatrywania wniosku,

nawet 100 tys. zł bez dodatkowych opłat; ochrona na wypadek śmierci w wyniku wypadku działa już od następnego dnia po opłaceniu pierwszej składki (ochrona tymczasowa).

Wsparcie budżetu domowego

także w przypadku pobytu w szpitalu czy operacji (w ramach Programu Ubezpieczeń Dodatkowych).

Możliwość dostosowania poziomu ochrony do aktualnej sytuacji życiowej:

możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia oraz poziomu składki w przypadku np. zawarcia związku małżeńskiego, urodzenia dziecka.

Dostęp do polisy online

aplikacja WartaNet pozwalająca sprawdzić warunki umowy np. zakres ubezpieczenia, terminy i wysokości wymaganych składek.

Szybki i prosty sposób zgłoszenia zdarzenia

zgłoszenie online za pośrednictwem strony www.warta.pl.

Ochrona ubezpieczeniowa

przez 24h na całym świecie

Zakres ochrony

Określasz zakres ochrony, jakiego potrzebujesz tj. na wypadek jakich zdarzeń chciałbyś zabezpieczyć siebie oraz swoich najbliższych.

Wysokość sumy ubezpieczenia

Ustalasz wysokość sumy ubezpieczenia tj. maksymalną kwotę, jaką możesz otrzymać w przypadku zajścia danego zdarzenia.

Optymalny okres ubezpieczenia

Wskazujesz optymalny dla Ciebie okres trwania ubezpieczenia, nie krótszy niż 1 rok.

Częstotliwość opłacania składki

Wybierasz częstotliwość opłacania składki, która może być zmieniona w każdą rocznicę polisy.

Dowolna osoba uprawniona do otrzymania świadczenia

Wskazujesz dowolną osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci; w przypadku Twoich problemów ze zdrowiem świadczenie zostanie wypłacone Tobie.

Decydując się na ochronę w ramach Programu Ubezpieczeń Dodatkowych, możesz zadbać o bezpieczeństwo finansowe swoje i najbliższych na wypadek poniższych zdarzeń:

  • Success śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
  • Success śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • Success powstanie trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
  • Success powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku
  • Success pobyt ubezpieczonego w szpitalu
  • Success operacja ubezpieczonego
  • Success poważne zachorowanie ubezpieczonego

W ramach umowy dodatkowej WARTA Assistance Medyczny, możesz uzyskać szybką pomoc, gdy Ty, Twoje dziecko lub współmałżonek nagle zachorujecie i niezbędna będzie np. wizyta lekarza.

Statystyki, nad którymi warto się zastanowić:

Liczba osób, które zginęły w wypadkach drogowych w 2019 r. 2 909
Liczba osób rannych wskutek wypadków drogowych w 2019 r. 35 477
% zgonów z powodu chorób układu krążenia w 2018 r. 40,5%
Liczba zachorowań mężczyzn na nowotwory złośliwe w 2015 r. 81 649
Liczba zachorowań kobiet na nowotwory złośliwe w 2015 r., 81 632
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania rodziny z jednym dzieckiem 3 400 zł
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych, lipiec 2020 2461,77 zł

Źródło: GUS, Policja, ZUS, onkologia.org.pl

Ważne informacje

Platynowa Ochrona Plus i Program Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny Plus to indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegóły dot. ubezpieczenia tj. m.in. zasady wypłaty świadczeń, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie Platynowa Ochrona Plus oraz Ogólnych Warunkach Programu Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny Plus, dostępnych w placówkach Citi Handlowy oraz na stronie www.warta.pl

Umowa dodatkowa w ramach Programu Ochronnego Plus jest zawierana na podstawie odrębnego wniosku. Suma ubezpieczenia oraz składka z tytułu ubezpieczeń dodatkowych są określane indywidualnie.

Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia w przypadkach opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie Platynowa Ochrona Plus i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Program Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny Plus , np.: w przypadku popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia.

Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej. Bank działa na rzecz wielu Ubezpieczycieli w zakresie tego samego działu ubezpieczeń – szczegółowe informacje są dostępne w Banku na życzenie Klienta. Zakres obowiązków Banku obejmuje w szczególności informowanie Ubezpieczających o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach zawarcia Umowy.

Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

Dokumenty

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.