Biuro prasowe

Kontakt dla mediów

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe

Marta Wałdoch

Rzecznik Prasowy

+48 22 657 76 01
Zuzanna Przepiórkiewicz
+48 (22) 692 90 52
Agata Charuba-Chadryś

Przebywa na urlopie macierzyńskim

Bankowość korporacyjna, działalność CSR

+48 22 692 94 16
+48 697 080 862
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

Kontakt dla Klientów

Rzecznik Klienta

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.