MOŻESZ POMÓC WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE PLACÓWCE.
TY DECYDUJESZ, MY PRZYZNAJEMY GRANT.

Kliknij w przycisk Twittera lub Facebooka pod wybraną placówką poniżej,
by zagłosować na nią i pomóc w zdobyciu 5000 PLN grantu.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Piasecznie.

Zajmuje się dziećmi mającymi problemy z nauką, dziećmi z autyzmem oraz Zespołem Aspergera. Celem ośrodka jest zapewnienie podopiecznym wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju, dlatego dzieci mają do dyspozycji zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i kompensacyjno – wyrównawcze, w ośrodku działa koło teatralne i koło ekologa, uczniowie mogą też uczęszczać na zajęcia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej.

Wesprzyj ośrodek w Piasecznie klikając w wybrany przycisk poniżej i udostępniając swój głos!


Regulamin akcji

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Wołominie.

Celem ośrodka jest przygotowanie wychowanków do pełnienia ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia. Uczniowie objęci są terapią pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i rehabilitacją, a wykwalifikowana, twórcza kadra, przygotowuje indywidualne plany rozwoju dla każdego dziecka.

Wesprzyj placówkę w Wołominie klikając w wybrany przycisk poniżej i udostępniając swój głos!


Regulamin akcji

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo - Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu.

Pomaga chorym na choroby nerwowo - mięśniowe (dystrofie, polineuropatie, miopatie, rdzeniowe zaniki mięśniowe). Pomaga chorym oraz ich rodzinom w trakcie zmagań z problemami dnia codziennego. Prowadzi Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży, w którym rehabilituje chore dzieci i organizuje imprezy integracyjne. Pomaga w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego, udziela wsparcia finansowego oraz specjalistycznych porad.

Wesprzyj centrum w Poznaniu klikając w wybrany przycisk poniżej i udostępniając swój głos!


Regulamin akcji