Globalny bank polskiej gospodarki

150 lat wpływu Citi Handlowego na rozwój Polski

CZYTAJ DALEJ

arrow

CZYTAJ DALEJ

arrow

150 lat Banku Citi Handlowy

Bank Citi Handlowy to najstarszy polski bank komercyjny i jeden z najstarszych nieprzerwanie działających banków w Europie. Przede wszystkim jednak – to bank, który od początku swojej działalności odgrywał istotną rolę w rozwoju polskiej gospodarki i polskiej bankowości, a także we wspieraniu polskiej kultury, edukacji i ważnych przedsięwzięć społecznych.

Przez wszystkie te lata, o znaczeniu Banku decydowała nie tylko skala jego operacji i przedsięwzięcia, które wspierał, ale także zaufanie i pozycja, na które zapracował poza granicami naszego kraju oraz wyjątkowe kompetencje tworzących go ludzi.

Te 150 lat to 150 lat postępu dla Polski i z Polską.

CZYTAJ DALEJ

arrow

Sławomir S. Sikora

od 17 lat Prezes Citi Handlowy

Bank Handlowy od zawsze stanowił swego rodzaju okno na świat, oferując swoim klientom uznawane na całym świecie produkty, ale także doświadczenie i renomę, które oznaczały sprawniejszą wymianę handlową i nowe możliwości biznesowe dla polskich firm czy to w zakresie ekspansji zagranicznej, czy inwestycji zagranicznych w Polsce. Od zawsze, był ważnym ośrodkiem know-how dla polskiego sektora bankowego i jednym z pionierów rozwoju bankowości w Polsce.

Od zawsze, był ważnym ośrodkiem know-how dla polskiego sektora bankowego i jednym z pionierów rozwoju bankowości w Polsce. Był też kuźnią kadr dla polskiego sektora bankowego: miejscem, które przez swoją pozycję rynkową i złożoność prowadzonych operacji otwierało przed pracownikami możliwości profesjonalnego rozwoju, stanowiąc zarazem źródło kadr dla całej branży bankowej.

Wreszcie od zawsze był to bank świadomy i wierny wartościom, które towarzyszyły jego powstaniu: bank odpowiedzialny społecznie.

DO GÓRY

arrow

DO GÓRY

arrow