Zarządzanie finansami

Mikrowpłaty

Mikrowpłaty

Innowacyjne rozwiązanie zarządzania wadiami, kaucjami oraz innymi rodzajami masowych wpłat

Mikrowpłaty

Innowacyjne rozwiązanie zarządzania wadiami, kaucjami oraz innymi rodzajami masowych wpłat

Mikrowpłaty są innowacyjnym produktem przeznaczonym dla podmiotów, które przyjmują w depozyt - wadia, kaucje oraz inne masowe wpłaty i są zobowiązane do ich zwrotu danemu podmiotowi po określonym czasie wraz z naliczonymi odsetkami.
Dzięki mikrodepozytom zarządzanie złożonymi w Banku środkami finansowymi jest zautomatyzowane i proste.


Najważniejsze cechy produktu

 • możliwość wpłat środków zarówno przelewem na podany indywidulany rachunek, jak i w punkcie kasowym Klienta,
 • wygenerowanie określonej liczby mikrodepozytów połączonych z rachunkiem głównym Podmiotu,
 • możliwość przypisania wielu danych do numerów mikrodepozytu przeznaczonych dla Dostawców,
 • identyfikacja osób wpłacających, bez względu na sposób wpłaty: przelewem lub gotówką w kasie,
 • dokładna informacja o saldach na mikrodepozytach dzięki przesyłanym na bazie dziennej raportom elektronicznym,
 • naliczanie odsetek dla każdego Dostawcy indywidualnie oraz dostęp do raportów z naliczonymi odsetkami.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą. Szczegółowych informacji udzieli również:

Renata Romaniuk
+48 (22) 692 92 46

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści

 • zautomatyzowany sposób przyjmowania depozytów oraz wypłacania środków finansowych,
 • kontrola nad wpłatami i wypłatami depozytów dla indywidualnego Dostawcy,
 • naliczanie odsetek od utrzymywanych sald dla każdego Dostawcy oddzielnie,
 • wgląd w stan mikrodepozytów dzięki raportom elektronicznym o saldach oraz o zamknięciach mikrodepozytach,
 • integracja z dowolnym systemem finansowo księgowym,
 • komunikacja online z systemem banku.