Jak mogę polecić konto?

Krok 1

Wypełnij formularz i przekaż link znajomemu. Pamiętaj, że ten znajomy nie może posiadać konta w Citi Handlowy.

Krok 2

My oddzwonimy do niego i zbierzemy wymagane informacje do zawarcia umowy o konto osobiste CitiKonto.

Krok 3

Twój znajomy musi spełnić poniższe warunki oferty.

Szybko

Polecony

spełnia poniższe warunki:

 • nie był Posiadaczem/Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem Konta Osobistego, Rachunku Oszczędnościowego w Banku po 1 stycznia 2019 r.,
 • w okresie ważności Oferty zawarł z Bankiem umowę, na podstawie której zostanie otwarte Konto Osobiste typu CitiKonto („Konto”),
 • do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego, po którym otwarto Konto CitiKonto, przy pomocy Karty Debetowej wydanej do Konta dokonał transakcji bezgotówkowych o łącznej kwocie min. 500 zł LUB przy pomocy przelewu z Konta dokonał spłaty zadłużenia na swojej Karcie Kredytowej Citibank o łącznej kwocie min. 500 zł,
 • Polecony zgodzi się na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez Polecającego nagrody poprzez akceptację właściwego Oświadczenia do OfertyZyskujecie wspólnie

CitiKonto przynosi jeszcze więcej korzyści, gdy je polecisz

50 zł

za każde skuteczne polecenie CitiKonta
(maksymalnie 10 poleceń w ramach oferty)50 zł i NAWET 200ZŁ W OFERCIE NA POWITANIE

dla Twojego znajomego po spełnieniu warunków promocji

Dokumenty

WAŻNE INFORMACJE

Oferta „Polecam konto Citi – edycja II” trwa do 15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania puli 100 rekomendacji zawarcia umowy o Konto Osobiste, za pośrednictwem których doszło do Otwarcia Konta Osobistego typu Citigold lub Citigold Private Client lub do wyczerpania puli 900 rekomendacji zawarcia umowy o Konto Osobiste, za pośrednictwem których doszło do Otwarcia Konta Osobistego typu CitiKonto.

Zgodnie z Regulaminem Oferty Specjalnej „Polecam Konto Citi - edycja II” Klient Polecający otrzyma Nagrodę CitiKonto w wysokości 50 zł, jeżeli w Okresie Obowiązywania Oferty przystąpi do Oferty, przekaże Poleconemu unikalny adres URL Oferty, tzn. link wygenerowany przez Polecającego na stronie www.citibank.pl/konta-osobiste/polecaj-citikonto-lp lub w aplikacji Citi Mobile oraz spełnione przez Poleconego zostaną wszystkie warunki oferty niezbędne do uzyskania przez Poleconego Nagrody powitalnej CitiKonto.

Polecony otrzyma Nagrodę powitalną CitiKonto w wysokości 50 zł, jeżeli spełni łącznie poniższe warunki:

 • w Okresie Obowiązywania Oferty uzupełni i wyśle Formularz zgłoszeniowy.
 • w Okresie Obowiązywania Oferty zawrze z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych, na podstawie której otworzy Konto Citigold,
 • w dniu otwarcia Konta CitiKonto, przystąpi do Oferty poprzez akceptację Regulaminu na linii nagrywanej w trakcie rozmowy z Pracownikiem Banku, oraz zgodzi się na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez Polecającego Nagrody CitiKonto poprzez akceptację na linii nagrywanej oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 • spełni jeden z dwóch warunków transakcyjności:
  • do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego, po którym otwarto Konto CitiKonto, Polecony dokona przy pomocy Karty Debetowej wydanej do Konta lub Nośnika Zbliżeniowego jednej lub więcej transakcji które spełnią następujące kryteria:
   • ich łączna kwota będzie wynosiła nie mniej niż 500 PLN (słownie: pięćset złotych),
   • będzie/będą to transakcja/e bezgotówkowa/e (tj. dokonana/e w punkcie/punktach handlowo-usługowych lub przez Internet),
   • zostanie/zostaną dokonana/e w polskich złotych (PLN),
   • nie będzie/będą transakcją/ami zwróconą/ymi.
  • posiada w Banku dowolną kartę kredytową oraz do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto CitiKonto, Polecony dokona przynajmniej jeden spłaty karty kredytowej z CitiKonta, którego jest właścicielem, a łączna kwota spłat będzie wynosiła nie mniej niż 500 PLN (słownie: pięćset złotych).

Z Oferty wyłączeni są m.in. Poleceni, którzy po dniu 1 stycznia 2019 r. byli Posiadaczami/Współposiadaczami do Konta Osobistego lub Rachunku Oszczędnościowego w Banku. Pełna lista wykluczeń znajduje się w Regulaminie Oferty.

Nagroda pieniężna w wysokości do 200 złotych stanowi nagrodę w ofercie „Nawet 200zł z CitiKontem edycja II”. Oferta jest dostępna dla 3000 pierwszych Klientów, którzy do 4 grudnia 2021 r. zawrą z bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Osobiste typu CitiKonto i spełnią warunki opisane w Regulaminie oferty. Z oferty wyłączone są m.in. osoby wnioskujące o nowe konto, które po 01.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia obowiązywania oferty posiadały samodzielnie lub jako współposiadacz konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy. Pełna lista wyłączeń jest dostępna w Regulaminie oferty.

Konto osobiste CitiKonto to rachunek płatniczy.

Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Konta Osobistego typu CitiKonto są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych na www.citihandlowy.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

Chcesz polecić inne konto? Sprawdź ofertę dla Citigold

Sprawdź
Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.