Logo Citibank

Możesz otrzymać 400 zł za skuteczne polecenie pożyczki gotówkowej.

Nie czekaj!

Poleć znajomym pożyczkę gotówkową w Citi Handlowy i zyskaj 400 zł za skuteczną rekomendację!


Jak polecić Klienta?

Krok 1 stepsImages Jesteś Klientem Citi Handlowy – posiadasz Konto Osobiste, główną Kartę Kredytową Citibank lub Pożyczkę Gotówkową.
arrow
Krok 2 image steps Wypełnij poniższy formularz, podając dane znajomego, który nie jest Klientem Citi Handlowy a któremu chcesz polecić Pożyczkę Gotówkową.
arrow
Krok 3 image steps Nasz Doradca skontaktuje się z osobą polecaną aby przedstawić ofertę Pożyczki Gotówkowej.
arrow
Krok 4 image steps Otrzymasz 400 zł, jeśli osoba którą poleciłeś zawrze umowę pożyczki na kwotę minimum 15 000 zł (szczegóły w regulaminie Oferty).

WPISZ SWOJE DANE

DANE  OSOBY, KTÓRĄ CHCESZ POLECIĆ

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,3%

Oferta „Poleć Pożyczkę Gotówkową” obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Oferta może zostać przedłużona lub powtarzać się w przyszłości. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. „Polecającym” może być obecny Klient Banku, który w Okresie Obowiązywania i w momencie przystąpienia do Oferty posiada główną Kartę Kredytową Citibank lub/i Pożyczkę Gotówkową lub/i Konto Osobiste w Citi Handlowy. Uczestnikiem Oferty zwanym „Poleconym” może być osoba, która od dnia 01.01.2018 nie posiadała żadnego z wymienionych produktów: Karty, Konta Osobistego, Rachunku Oszczędnościowego, Pożyczki Gotówkowej, Pożyczki Hipotecznej, Kredytu Hipotecznego. Nagroda dla Polecającego zostanie przekazana w terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki Gotówkowej przez Poleconego na rachunek Polecającego. Liczba nagród dla Polecającego ograniczona jest do 5. Nagroda dla Poleconego zostanie przekazana w terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki Gotówkowej przez Poleconego na rachunek Poleconego. Liczba nagród dla Poleconego ograniczona jest do 1.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

Niniejszy materiał reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.