Jak mogę polecić konto?

Krok 1

Wypełnij formularz i przekaż link znajomemu. Pamiętaj, że ten znajomy nie może posiadać konta w Citi Handlowy.

Krok 2

My oddzwonimy do niego i zbierzemy wymagane informacje do zawarcia umowy o konto osobiste CitiKonto.

Krok 3

Twój znajomy musi spełnić poniższe warunki oferty.

Warunki jakie musicie spełnić:

Szybko

Polecający

otrzymuje nagrodę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za Rekomendację w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • Polecający złoży rekomendację zawarcia z Bankiem umowy o Konto Osobiste CitiKonto przez Poleconego poprzez przekazanie unikalnego adresu URL do Oferty („Rekomendacja”), na podstawie której Polecony zawrze w Okresie Obowiązywania Oferty z Bankiem umowę o Konto Osobiste typu CitiKonto,
 • dokona 5 transakcji kartą debetową lub kredytową w okresie do ostatniego dnia 2 (słownie: drugiego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym Bank otrzymał dane Poleconego.
Szybko

Polecony

spełnia poniższe warunki:

 • nie był Posiadaczem/Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem Konta Osobistego, Rachunku Oszczędnościowego w Banku po 1 stycznia 2020 r.,
 • w okresie ważności Oferty zawarł z Bankiem umowę, na podstawie której zostanie otwarte Konto Osobiste typu CitiKonto („Konto”),
 • przeleje swoje wynagrodzenie przynajmniej 1 raz w kwocie min. 2 000 PLN do końca 2 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta,
 • Polecony zgodzi się na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez Polecającego nagrody poprzez akceptację właściwego Oświadczenia do Oferty.Zyskujecie wspólnie

CitiKonto przynosi jeszcze więcej korzyści, gdy je polecisz

50 zł

za każde skuteczne polecenie CitiKonta
(maksymalnie 10 poleceń w ramach oferty)NAWET 150zł W OFERCIE NA POWITANIE

dla Twojego znajomego po spełnieniu warunków promocji

Dokumenty

WAŻNE INFORMACJE

Bank Handlowy S.A. Oferta „CitiKonto. Finansowa Rewolucja- edycja VI” jest dostępna dla 6000 pierwszych Klientów, którzy do 19.06.2021 r. zawrą z bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Osobiste CitiKonto i spełnią warunki opisane w regulaminie oferty. Z oferty wyłączone są m.in. osoby wnioskujące o nowe konto, które po 01.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia obowiązywania oferty posiadały samodzielnie lub jako współposiadacz konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy. Nagorda 5 jest dostępna dla 1000 pierwszych Klientów, którzy spełnią warunki oferty. Pełna lista wyłączeń jest dostępna w Regulaminie oferty. Oferta „CitiKonto. Finansowa Rewolucja- edycja VI” nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi dotyczącymi Konta. Prowadzenie konta oznacza prowadzenie rachunku płatniczego. Karta do konta oznacza obsługę karty debetowej. Wypłata z bankomatów oznacza wypłatę gotówki.
Przelew krajowy oznacza polecenie przelewu. Citibank Online oznacza usługę bankowości elektronicznej

Oferta “Polecam CitiKonto – edycja II”, ważna do 31.05.2021 r., może zostać przedłużona i powtarzać się w przyszłości. Liczba Nagród ograniczona do 1500 sztuk, w tym maksymalnie 10 dla jednego Polecającego. Z oferty mogą skorzystać posiadacze Konta w Citi Handlowy lub Karty Kredytowej Citibank jako Polecający. Poleconym może być osoba, która od 01.01.2020 r nie była Posiadaczem/Współposiadaczem do Konta Osobistego lub Rachunku Oszczędnościowego.


Szczegóły dostępne w Regulaminie oferty.

Polecający otrzymuje nagrodę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za Rekomendację w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • w okresie obowiązywania Oferty Polecający złoży Rekomendację zawarcia umowy o Konto Osobiste typu CitiKonto osobie spełniającej warunki Regulaminu („Polecony”);
 • w okresie obowiązywania Oferty, w przypadku składania Rekomendacji, Polecający przekaże Bankowi dane Poleconego;dokona 5 transakcji kartą debetową lub kredytową w okresie do ostatniego dnia 2(słownie: drugiego) miesiąca - miesiąca następującego po miesiącu, w którym Bank otrzymał dane Poleconego;

 • Polecony spełnia poniższe warunki:

 • nie był Posiadaczem/Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem Konta Osobistego, Rachunku Oszczędnościowego w Banku po 1 stycznia 2020 r.,
 • w okresie ważności Oferty zawarł z Bankiem umowę, na podstawie której zostanie otwarte Konto Osobiste typu CitiKonto („Konto”),
 • przeleje swoje wynagrodzenie przynajmniej 1 raz w kwocie min. 2 000 PLN do końca 2 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta.),
 • Polecony zgodzi się na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez Polecającego nagrody poprzez podpisanie właściwego Oświadczenia do Oferty.

 • Lista wykluczeń oraz więcej szczegółowych informacji na temat oferty znajduje się w Regulaminie oferty dostępnym na tej stronie.

  Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Konta Osobistego typu CitiKonto są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych na www.citihandlowy.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.