Zostań klientem >

KONTO OSOBISTE
CITIGOLD

Jeszcze niższy koszt
wymiany walut na powitanie

 • Konto osobiste Citigold z prestiżowym tytułem najlepszej bankowości osobistej

Zostań klientem Citigold już dziś

 • Wypełnij
  formularz
 • Skontaktuj się
  z jednym z Dyrektorów
  Regionalnych Citigold

Deklarowane miesięczne saldo na wszystkich rachunkach

Wymagane zgody

Możesz również skontaktować się bezpośrednio z jednym z naszych Dyrektorów Regionalnych Citigold

 • Gdańsk   |    Łukasz Stybner

  697 080 530
 • Katowice   |    Wioletta Kulisiewicz

  601 289 627
 • Kraków   |    Daria Kowalska

  606 279 025
 • Łódź   |    Monika Mosińska-Siech

  691 490 022
 • Poznań   |    Grzegorz Hakało

  667 635 982
 • Szczecin   |    Anna Górecka

  697 671 193
 • Warszawa   |    Anca Andrei

  697 870 849
 • Warszawa   |    Monika Nosek

  667 684 011
 • Wrocław   |    Tomasz Szybowski

  697 870 810

Co zyskujesz zakładając konto Citigold?

 • Niskie koszty wymiany walut

  Promocyjna marża 0,1% na wymianę walut po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie oferty „Najlepsze ceny w Citi Kantor dla Citigold na powitanie”. Zobacz tutaj, ile możesz zyskać

 • Wiedza certyfikowanych ekspertów

  Wsparcie osobistego opiekuna i zespołu ekspertów z obszaru rynków kapitałowych, walutowych, ubezpieczeniowych i usług maklerskich oraz dostęp do bezpłatnej usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przez specjalistów z dużym doświadczeniem rynkowym oraz wiedzą potwierdzoną certyfikatami CFA, doradcy inwestycyjnego czy maklera papierów wartościowych.

 • Dostęp do analiz i webinarów

  Dostep do kompleksowej analizy poszczególnych rynków z komentarzami naszych ekspertów. Najnowszy raport możesz pobrać tutaj.

 • Oferty na preferencyjnych warunkach

  Dotyczy oferty hipotecznej i produktów inwestycyjnych.

 • Karta Citigold Lounge Pass

  Możliwość dwóch bezpłatnych wejść w miesiącu do saloników Executive Lounge na największych lotniskach w Polsce.

 • Citi Kantor

  Platforma wymiany walut z powiadomieniami SMS/e-mail oraz możliwością ustawienia zleceń typu Stop, Limit, If Done, Occ.

 • Stabilny bank

  Marka Citi Handlowy łączy 150-letnią tradycję Banku Handlowego w Warszawie z 200-letnim doświadczeniem międzynarodowej grupy Citi. Wynikiem tego jest silna i stabilna pozycja Banku, która wyróżnia nas wśród instytucji finansowych na polskim rynku.

Zobacz, ile możesz zyskać z ofertą na powitanie.

 • Przykład poglądowy w USD na dzień 20.01.2021 r.
 • Kurs dla Klientów Citigold bez oferty
  Kurs dla klientów Citigold w ofercie
 • Kurs sprzedaż w Citi Kantorze
 • 3,7063
  3,7298
 • 100 000 USD = 370 625,00 PLN
  100 000 USD = 372 977,00 PLN
 • Różnica wynosi:
  2 977,00 PLN

Profesjonalne wsparcie w decyzjach inwestycyjnych

Profesjonalne doradztwo inwestycyjne

Jako Klient Citigold masz dostęp do bezpłatnej usługi profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego. Dzięki niej przy pomocy naszych ekspertów zbudujesz portfel inwestycyjny oraz wybierzesz rozwiązania, które pozwolą Ci zrealizować Twoje indywidualne strategie inwestycyjne.

Wirtualne seminaria

Praktyczne spojrzenie na finanse i inwestowanie
Weź udział w bezpłatnych webinarach i posłuchaj wypowiedzi ekspertów, którzy analizują rynek, dzielą się wiedzą i opowiadają o inwestowaniu, płatnościach walutowych czy tworzeniu strategii finansowych.

Dołącz do świata Citigold

Zapraszamy na wirtualny spacer po jednej z prestiżowych lokalizacji Citigold (oddział Citigold Q22 w Warszawie)

Citigold

Konto Osobiste Citigold to rachunek płatniczy.

Marża promocyjna na poziomie 0,1% przy zleceniach walutowych i zleceniach walutowych warunkowych składanych od niedzieli godz. 23:00 do piątku godz. 23:00 za pośrednictwem Citi Kantora w bankowości elektronicznej Citibank Online lub aplikacji mobilnej Citi Mobile stanowi nagrodę w ofercie „Najlepszy ceny w Citi Kantor dla Citigold na powitanie”. Oferta jest dostępna dla Klientów, którzy do 30 kwietnia 2021 r. zawrą z bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Osobiste typu Citigold i spełnią warunki opisane w Regulaminie oferty.

Najwyższa ocena w ratingu bankowości prywatnej Forbes 2020 z dnia 27.02.2020 r. (źródło: www.forbes.pl). Najlepsza oferta bankowości prywatnej w Polsce w Private Banking and Wealth Management Survey 2020 z dnia 06.02.2020 r. (źródło: www.euromoney.com).

Z powyższych ofert wyłączone są m.in. osoby wnioskujące o nowe konto, które po 01.01.2019 r. do dnia rozpoczęcia obowiązywania oferty posiadały samodzielnie lub jako współposiadacz konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy w Banku. Pełna lista wyłączeń jest dostępna w Regulaminach ofert. Bank informuje, że oferty na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości. Szczegóły ofert, w tym warunki otrzymania Nagród, dostępne są w regulaminie w oddziałach banku i na stronie www.citihandlowy.pl.

Usługa Executive Lounge jest dostępna na największych lotniskach w Polsce (w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach). Usługa jest dostępna z kartą Citigold Lounge Pass - jej posiadacz może w danym miesiącu skorzystać z 2 bezpłatnych wejść do saloniku (2 wejścia posiadacza karty lub jedno wejście posiadacza karty z jedną osobą towarzyszącą). Kolejne wejścia oraz wejścia Klientów, których saldo jest niższe od wymaganego, są płatne zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji. Karta przysługuje Klientom, którzy posiadają konto Citigold lub Citigold Private Client, na którym jest utrzymywane średnio miesięczne saldo minimum 300 000 zł i Klientowi nie została wydana karta debetowa World Elite™ Debit Mastercard®.

Citigold Private Client

Konto Osobiste Citigold Private Client to rachunek płatniczy.

Konto Citigold Private Client jest zwolnione z miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku dla klientów, których aktywa w Banku przekraczają 4 mln PLN.

Marża promocyjna na poziomie 0,1% przy zleceniach walutowych i zleceniach walutowych warunkowych składanych od niedzieli godz. 23:00 do piątku godz. 23:00 za pośrednictwem Citi Kantora w bankowości elektronicznej Citibank Online lub aplikacji mobilnej Citi Mobile stanowi nagrodę w ofercie „Najlepszy ceny w Citi Kantor dla Citigold na powitanie”. Oferta jest dostępna dla Klientów, którzy do 30 kwietnia 2021 r. zawrą z bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Osobiste typu Citigold i spełnią warunki opisane w Regulaminie oferty.

Z powyższych ofert wyłączone są m.in. osoby wnioskujące o nowe konto, które po 01.01.2019 r. do dnia rozpoczęcia obowiązywania oferty posiadały samodzielnie lub jako współposiadacz konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy do Konta Citigold lub Citigold Private Client. Pełna lista wyłączeń jest dostępna w Regulaminach ofert. Bank informuje, że oferty na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości. Szczegóły ofert, w tym warunki otrzymania Nagród, dostępne są w regulaminie w oddziałach banku i na stronie www.citihandlowy.pl.

Najwyższa ocena w ratingu bankowości prywatnej Forbes 2020 z dnia 27.02.2020 r. (źródło: www.forbes.pl). Najlepsza oferta bankowości prywatnej w Polsce w Private Banking and Wealth Management Survey 2020 z dnia 06.02.2020 r. (źródło: www.euromoney.com).

Karta Kredytowa Citibank-BP

Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank Motokarta-BP. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,44% (RRSO) przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10000 zł, całkowita kwota do zapłaty 10394,28 zł., zmienne oprocentowanie nominalne 7,2% w skali roku, całkowity koszt kredytu 394,28 zł (w tym opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną 0 zł, odsetki 394,28 zł.), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 866,19 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31/08/2020 na reprezentatywnym przykładzie.

Przyznanie Karty Kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez Bank.

Dostępne w Citi Kantorze zlecenie walutowe oznacza złożone przez Klienta zlecenie zawarcia transakcji natychmiastowej zamiany waluty bazowej na walutę docelową wskazanej przez Klienta kwoty waluty po zaakceptowanym przez Klienta kursie walutowym. Waluta bazowa to waluta, w której Klient posiada środki pieniężne na wskazanym przez Klienta Koncie lub Subkoncie Walutowym. Waluta docelowa, to waluta, na którą mają być zamienione środki pieniężne w walucie bazowej przy realizacji zlecenia walutowego. W Citi Kantor, złożenie Zlecenia Walutowego może nastąpić za pośrednictwem kanałów zdalnych. Widoczne w Citi Kantorze kursy dla Zleceń Walutowych obejmują prowizję, która zależy od kwoty wymiany i daty. Widoczne w Citi Kantorze kursy wymiany dotyczą transakcji od kwoty 1 USD lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Składając zlecenie walutowe, Klient określa: stronę transakcji i parę walutową (sprzedawaną i kupowaną walutę), kwotę transakcji oraz rachunki do rozliczenia transakcji. Przed zawarciem zlecenia walutowego Klient ma możliwość zapoznania się z kursem wymiany oraz z prezentowanym czasem na akceptację zaproponowanego przez bank kursu. Zawarte zlecenie walutowe nie może być anulowane, a Klient nie może odstąpić od transakcji. Korzystanie z Citi Kantora poza prowizją uwzględnioną w kursie wymiany jest bezpłatne.

Zlecenie walutowe warunkowe oznacza złożone przez Klienta zlecenie zawarcia transakcji zamiany waluty bazowej na walutę docelową wskazanej przez Klienta kwoty waluty po wskazanym przez Klienta kursie walutowym. W Citi Kantorze, zlecenie walutowe warunkowe może zostać złożone za pośrednictwem kanałów zdalnych na czas określony (maksymalnie 2 miesiące). W przypadku, jeśli zlecenie oczekuje na realizację, używając Citi Kantora Klient może samodzielnie modyfikować jego parametry (typ, datę wygaśnięcia lub wskazany kurs walutowy realizacji). W przypadku, gdy wskazany przez Klienta kurs walutowy nie zostanie osiągnięty, zlecenie walutowe warunkowe złożone na czas określony wygasa z upływem terminu, na jaki zostało złożone lub w przypadku jego odwołania przez Klienta. Realizacja zlecenia walutowego warunkowego następuje w dni robocze, w momencie wystąpienia wskazanego przez Klienta kursu walutowego.

Za pośrednictwem Citi Kantora, Klient może złożyć następujące typy Zleceń Walutowych Warunkowych:

a. zlecenie typu Limit – zawarcie transakcji nastąpi po wskazanym kursie, w momencie zrównania się kursu wymiany walut z kursem wskazanym przez Klienta w zleceniu. Zlecenie typu Limit daje możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po korzystniejszym kursie niż bieżący kurs wymiany walut,
b. zlecenie typu Stop – zawarcie transakcji nastąpi po kursie równym lub wyższym od kursu wskazanego przez Klienta (zlecenie kupna) lub kursie równym lub niższym od kursu wskazanego przez Klienta (dla zlecenia sprzedaży). Zlecenie to daje możliwość ograniczenia strat lub zakupu/sprzedaży waluty po przekroczeniu przez kurs walutowy określonego poziomu,
c. jeśli wykonane (ID) - kombinacja dwóch zleceń walutowych warunkowych, polegająca na tym, że zlecenie II uznaje się za złożone przez Klienta, jeśli zostało zrealizowane zlecenie I;
d. jedno anuluje drugie (OCO) – kombinacja dwóch zleceń walutowych warunkowych, polegająca na tym, że w przypadku realizacji jednego ze zleceń drugie zostaje anulowane, jako pierwsze zostanie zrealizowane zlecenie walutowe warunkowe, którego kurs realizacji wystąpi wcześniej,
e. jeśli wykonane jedno anuluje drugie (IOCO) – kombinacja trzech zleceń, polegająca na tym, że zlecenie II i III uznaje się za złożone przez Klienta po wykonaniu zlecenia I, w przypadku realizacji jednego z dwóch pozostałych zleceń walutowych warunkowych (II lub III), trzecie pozostałe zlecenie walutowe warunkowe zostaje anulowane, jako pierwsze zostanie zrealizowane zlecenie, którego kurs walutowy wystąpi wcześniej.

W zakresie obsługi Citi Kantora Klient może korzystać z usługi powiadomień polegającej na przesyłaniu Klientowi komunikatów SMS w ramach usługi Powiadamiania SMS, i/lub wiadomości elektronicznych (wiadomości e – mail) na wskazany przez niego Główny Numer Telefonu Komórkowego i/lub Główny Adres Poczty Elektronicznej, zawierających informacje wskazane przez Klienta podczas aktywacji lub modyfikacji ustawień usługi powiadomień o wystąpieniu założonego kursu walutowego.

Dokumenty

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.