Otwórz konto Citigold

Jak otworzyć lokatę do 4% na 3 m-ce do 300 000 zł i zyskać dodatkowe 2 000 zł?

Krok 1

Otwórz konto Citigold i podpisz Regulamin Oferty „Lokata na powitanie w Citigold oraz nagroda za lojalność – edycja II".

Krok 2

Wpłać co najmniej 330 000 zł lub 450 000 zł w okresie do pierwszego miesiąca po otwarciu konta.

Krok 3

Jeśli wpłacisz co najmniej 330 000 zł, możesz otworzyć lokatę na 3 m-ce do 200 000 zł, a jeśli wpłacisz co najmniej 450 000 zł, możesz otworzyć lokatę na 3 m-ce do 300 000 zł.

Krok 4

Aby zyskać 3,5% na lokacie do 200 000 zł utrzymuj saldo rachunku min. 300 000 zł przez cały okres trwania lokaty. Aby zyskać 4% na lokacie do 300 000 zł, utrzymuj saldo rachunku min. 400 000 zł przez cały okres trwania lokaty.

Krok 5

Aby otrzymać nagrodę o wartości 2 000 zł, utrzymaj średniomiesięczne saldo min. 300 000 zł przez 6 m-cy po otwarciu konta, jeśli otworzyłeś lokatę do 200 000 zł lub utrzymaj średniomiesięczne saldo min. 400 000 zł przez 6 m-cy po otwarciu konta, jeśli otworzyłeś lokatę do 300 000 zł i zaloguj się przynajmniej jeden raz do usługi bankowości elektronicznej Citibank Online.


Masz pytania dotyczące oferty?
Skontaktuj się z nami w dni robocze od 8 do 20 pod 801 605 605
lub zadzwoń do Regionalnego Dyrektora Segmentu Citigold:

(opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora):


Konto osobiste Citigold to oferta bankowości prywatnej wyróżniona prestiżowymi nagrodami:

Na Klientów Citigold, którzy utrzymują miesięczne saldo w wysokości min. 300 000 zł czekają wyjątkowe przywileje:

  • Wsparcie zespołu ekspertów i osobistego opiekuna
  • 2 bezpłatne wejścia w miesiącu do executive lounge na największych lotniskach w Polsce
  • Dostęp do kursów walut na poziomie porównywalnym do kantorów internetowych
  • Atrakcyjne zniżki w ekskluzywnych restauracjach w Polsce

Dokumenty

Ważne informacje:

„Lokata na powitanie w Citigold oraz nagroda za lojalność – edycja II” dostępna dla pierwszych 200 Klientów, którzy do 30 września 2018 r. zawrą z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Citigold lub Citigold Private Client, uzyskają saldo dzienne na poziomie co najmniej min. 330 000 zł dla konta Citigold lub 3 100 000 zł dla konta Citigold Private Client najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta, podpiszą regulamin oferty w ciągu 10 dni od otwarcia Konta. Oprocentowanie Lokaty podane w skali roku. Z Oferty wyłączone są m. in. osoby, które po 01.01.2017 r. do dnia rozpoczęcia obowiązywania oferty posiadały w Banku Konto Osobiste lub Rachunek Oszczędnościowy oraz osoby, będące w Banku Współwłaścicielami/Pełnomocnikami do konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego. Pełna lista wyłączeń jest dostępna w Regulaminie Oferty. Bank informuje, że oferty na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości. Szczegóły oferty, w tym warunki otrzymania Nagrody, dostępne są w regulaminie w oddziałach Banku i na stronie www.citigold.pl. Oferta „Lokata na powitanie w Citigold oraz nagroda za lojalność – edycja II” nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi dotyczącymi Konta oraz Lokat, z wyłączeniem ofert Banku związanych z polecaniem klientom kont osobistych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Najwyższa ocena w rankingu bankowości prywatnej Forbes 2018 z dnia 10.02.2018 r. (źródło: www.forbes.pl). Najlepsza oferta bankowości prywatnej w Polsce w Private Banking and Wealth Management Survey 2018 z dnia 6.02.2018 r. (źródło: www.euromoney.com).

Średniomiesięczne saldo jest wyliczane jako iloraz sumy sald dziennych oraz liczby dni w danym miesiącu; do wyliczenia sald dziennych wlicza się środki na wszystkich rachunkach osoby korzystającej z oferty (Uczestnik) prowadzonych przez Bank, których Uczestnik jest głównym posiadaczem, nie są brane pod uwagę środki pochodzące z rachunków prowadzonych przez Bank dla klientów indywidualnych innych niż Uczestnik oraz z rachunków, których Uczestnik jest drugim lub kolejnym współposiadaczem.

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.