Jak mogę polecić konto?

Krok 1

Wypełnij formularz i wskaż znajomego, któremu chcesz polecić konto. Pamiętaj, że ten znajomy nie może posiadać konta w Citi Handlowy.

Krok 2

My oddzwonimy do niego i zbierzemy wymagane informacje do zawarcia umowy o konto osobiste Citi Priority.

Krok 3

Twój znajomy musi spełnić poniższe warunki oferty.

Krok 4

O przyznaniu nagrody poinformujemy Cię w wiadomości SMS lub w Citibank Online.

Warunki jakie musi spełnić Twój znajomy:

Do końca miesiąca po miesiącu, w którym otwarto konto, zaloguje się przynajmniej 1 raz do Citibank Online.

Do pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym otwarto konto, zapewni łączną sumę wpływów na konto w wysokości minimum 100 000 zł.

Do ostatniego dnia czwartego miesiąca po otwarciu Konta, w każdym z trzech kolejnych miesięcy, utrzyma na rachunku średnie saldo w wysokości co najmniej 100 000 zł.

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Dokumenty

WAŻNE INFORMACJE

Z oferty “Poleć Konto Citi Priority znajomemu – edycja VII” mogą skorzystać posiadacze Konta w Citi Handlowy lub Karty Kredytowej Citibank jako polecający. Poleconym może być osoba która od 30.06.2017 r. nie posiadała Konta Osobistego lub Rachunku Oszczędnościowego i nie była Pełnomocnikiem do Konta. Oferta dostępna dla 400 uczestników, ważna do 30.09.2019 r. i może powtarzać się w przyszłości. Program poleceń nie dotyczy oferty Konta Internetowego Citi Priority.

Uczestnik Oferty otrzymuje nagrodę za Rekomendację w przypadku polecenia Klienta, który łącznie spełnia następujące warunki („Klient Polecony”):
 • w okresie obowiązywania Oferty Polecający złoży Rekomendację zawarcia umowy o Konto Osobiste typu Citi Priority przez Poleconego,
 • w okresie obowiązywania Oferty podczas składania Rekomendacji, Polecający przekaże Bankowi dane Poleconego
 • oraz gdy Polecony:
 • nie był Posiadaczem/Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem Konta Osobistego, Rachunku Oszczędnościowego w Banku po 30 czerwca 2017 r.,
 • w okresie ważności Oferty zawarł z Bankiem umowę, na podstawie której zostanie otwarte Konto Osobiste typu Citi Priority („Konto”),
 • do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta wpłacił na to konto 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
 • zgromadził i utrzymał przez 3 (słownie: trzy) kolejne miesiące kalendarzowe na rachunkach oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo w wysokości min. 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w okresie do ostatniego dnia 4 (słownie: czwartego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto,
 • nie później niż przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto zaloguje się przynajmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem https://www.citibankonline.pl,
 • Polecony zgodzi się na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez Polecającego nagrody poprzez podpisanie właściwego Oświadczenia do Oferty.
 • Konto osobiste to rachunek płatniczy.
  Lista wykluczeń oraz więcej szczegółowych informacji na temat oferty znajduje się w Regulaminie dostępnym na tej stronie.
  Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Konta Osobistego typu Citi Priority są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych na www.citihandlowy.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.