Nowe wymogi dla wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych – obligatoryjna dematerializacja akcji wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Kogo dotyczy obligatoryjna dematerializacja akcji?

  • Wszystkich niepublicznych spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych oraz publicznych spółek akcyjnych, jeśli część ich akcji jest niedopuszczona do obrotu (emisja niepubliczna).

Jakie są nowe obowiązki?

  • Obowiązek zawarcia z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (np. dom maklerski lub bank powierniczy) umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo zarejestrowania akcji w depozycie KDPW (w przypadku gdy spółka podejmie taką decyzję, na wzór akcji spółek publicznych; w takim przypadku akcje będą rejestrowane na rachunkach papierów wartościowych)
  • Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i jej akcjonariuszy.
  • Nabycie akcji lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego będzie następować z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy (z pewnymi wyjątkami, gdy nabycie prawa lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego nastąpi z mocy prawa, np. w sytuacji objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki).

Co spółka musi zrobić i do kiedy?

  • Spółka musi wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce – pierwsze wezwanie do 30 września 2020 r.
  • Przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółka musi podpisać z uprawnionym podmiotem umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (lub umowę o rejestrację akcji w KDPW, jeśli taka jest decyzja spółki).
  • Wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy uchwałą walnego zgromadzenia spółki.
  • Odpowiedzialność karna za niedopełnienie nowych obowiązków – grzywna do 20 tys. zł dla każdej osoby uprawnionej do reprezentacji spółki


Harmonogram dla Spółki – emitenta

ico1 Obowiązek posiadania przez spółkę strony internetowej z wydzielonym miejscem na komunikację z akcjonariuszami Od 1 marca 2021 r.
ico1Zawarcie umów o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (poprzedzone uchwałą Walnego Zgromadzenia spółki) Do 30 września 2020 r.
ico1Maksymalny termin na pierwsze wezwanie spółki do akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji 30 września 2020 r.
ico1Maksymalny termin na ostatnie (piąte) wezwanie spółki do akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji 31 stycznia 2021 r.
ico1Uzupełnianie rejestru akcjonariuszy na podstawie informacji od spółek 30 września 2020r. - 28 lutego 2021 r.
ico1Uruchomienie rejestru akcjonariuszy
Utrata ważności przez akcje w formie dokumentowej
1 marca 2021 r.
ico1Utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały wpisane do rejestru akcjonariuszy 1 marca 2026 r.
Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.