Dotacje
Fundacja
Terminy

Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji wnioski o dofinasowanie będą przyjmowane jedynie w wyznaczonych terminach. Wnioski o dofinasowanie są przyjmowane tylko w wyznaczonych przez Fundację terminach. O naborze Fundacja informuje na stronie internetowej.