Dotacje
Fundacja Kronenberga
Przykładowe projekty
Przykładowe projekty, na które przyznano dotacje w latach 2006-2007, w podziale na charakter projektu oraz obszary programowe.

Projekty o charakterze lokalnym

Edukacja
Rozwój lokalny
Projekty o charakterze ponadlokalnym

Edukacja
Rozwój lokalny