Rozwój Społeczności Lokalnych
Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy dużo uwagi poświęca rozwojowi społeczności lokalnych. Główną rolę na tym polu odgrywają pracownicy Citi Handlowy, którzy w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego realizują liczne projekty na rzecz bliskich im placówek wychowawczych, edukacyjnych i kulturalnych, schronisk dla zwierząt, stowarzyszeń seniorów i wielu innych społeczności. Ponadto od lat, w ramach Programu Dotacji finansujemy wartościowe projekty organizacji pozarządowych.

Oprócz wymienionych programów, na rzecz rozwoju środowisk lokalnych działamy podejmując inicjatywy związane z ekologią, aktywnością studentów w obszarze CSR oraz odpowiadając na pojawiające się potrzeby społeczne.