Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Nagroda im. prof. A. Gieysztora - X edycja

Laureatem X, jubileuszowej edycji Nagrody im. prof. A. Gieysztora, przyznawanej za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego, został prof. dr hab. Jan K. Ostrowski, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Kapituła Nagrody im. prof. A. Gieysztora, obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, postanowiła docenić dzieło dokumentujące zabytki sztuki sakralnej na ziemiach stanowiących niegdyś część Rzeczypospolitej, a obecnie pozostających poza jej granicami.

Prowadzony przez Laureata program badawczy ma na celu pełną inwentaryzację zabytków sztuki sakralnej na tych terenach - w tym zabytków zniszczonych i rozproszonych w wyniku II wojny światowej. W latach 1993-2008, pod redakcją prof. Ostrowskiego, wydanych zostało 16 tomów "Materiałów do dziejów sztuki sakralnej". Ukazało się w nich 436 opracowań zabytków, przygotowanych przez 30 autorów. Łączna objętość dotychczas wydanych tomów wynosi 6 235 stron druku i 8 579 ilustracji.

 

Pan Witold Zieliński - Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy - wręcza pamiątkowy medal prof. Janowi K. Ostrowskiemu - Laureatowi X edycji Nagrody im. prof. A. Gieysztora

Wręczając Nagrodę, wiceprezes Zarządu Citi Handlowy, Witold Zieliński powiedział: Dzięki Nagrodzie im. prof. A. Gieysztora możemy mieć wkład w ratowanie polskiego dziedzictwa narodowego. Praca tegorocznego laureata przywróciła Polsce niezwykle bogatą i ważną część naszego dorobku kulturowego z terenów dawnej Rzeczpospolitej.

 
Na zdjęciu od lewej stoją: prowadzący uroczystość Pan Jerzy Zelnik, Pani Ewa Gieysztor, Pan Witold Zieliński, prof. Andrzej Rottermund


Na zdjęciu: Prof. Ostrowski dziękuje za przyznanie Nagrody
 
W swoim przemówieniu profesor Ostrowski podziękował za przyznanie Nagrody podkreślając, że jest nią zaszczycony zarówno ze względu na osoby patronów - Fundacji i Nagrody - jak i poprzednich laureatów. Nawiązał również do swojej pracy badawczej, żartując, iż kapituła nagrody "utrafiła w doskonały moment, gdyż w tym roku przypada 40-lecie mojej pierwszej publikacji i 20-lecie objęcia funkcji na Wawelu".

Jubileuszowa edycja Nagrody Gieysztora była okazją do przypomnienia historii tego prestiżowego wyróżnienia. Zgromadzeni w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie goście obejrzeli film, który prezentował dotychczasowych laureatów. Są to: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Krzysztof Lech Czyżewski - Dyrektor Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach, prof. Krzysztof Kazimierz Pawłowski - Wiceprezes Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, prof. Kazimierz Piotr Zaleski - dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu, prof. Stanisław Waltoś - dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Stefan Sutkowski - dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, prof. Tadeusz Chrzanowski - przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami.

 
Gośćmi specjalnymi jubileuszowej gali przyznania Nagrody Gieysztora byli dotychczasowi Laureaci. Na zdjęciach: prof. Ostrowski i Pan Krzysztof Lech Czyżewski (laureat VIII edycji) oraz Pan Tomasz Merta - wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wraz z Panem Stefanem Sutkowskim (laureatem III edycji)

Uroczystość zwieńczyło wykonanie fragmentów Całonocnego czuwania Aleksandra Archanielskiego, twórcy muzyki cerkiewnej, w wykonaniu Capella Ortodossa - artystów Warszawskiej Opery Kameralnej.

Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga od roku 2000. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie.

Nagroda w wysokości 50 000 zł przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.