Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Anda Rottenberg Laureatką XIV edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Anda Rottenberg, ceniona historyk sztuki, krytyk, kuratorka wystaw oraz popularyzatorka sztuki współczesnej, jako pierwsza kobieta została uhonorowana przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora.

Anda Rottenberg na uroczystości wręczenia Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

 

Decyzją Kapituły pod przewodnictwem Pana prof. Andrzeja Rottermunda wyróżnienie przyznane zostało Laureatce za wybitne osiągnięcia w działalności badawczej, wystawienniczej, społecznej oraz animacji kultury, która dotyczy polskiej i światowej sztuki ostatnich dekad XX i początku XXI wieku. Celem tej działalności jest popularyzacja polskiej sztuki współczesnej, a nade wszystko wydobycie całej jej artystycznej i intelektualnej złożoności oraz związków z polskim i europejskim dziedzictwem kulturowym. Ponadto Kapituła przyznając Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora zaznaczyła zasługi Laureatki w promowaniu polskich artystów, szczególnie młodych, którzy rozpoczynają karierę artystyczną.

Pani Anda Rottenberg odebrała to prestiżowe wyróżnienie z rąk Sławomira S. Sikory, prezesa Zarządu Citi Handlowy, który wręczając Nagrodę powiedział: "Dbałość o polskie dziedzictwo kulturowe oznacza dziś otwartość na nowe sposoby jego interpretacji. Jest to możliwe zwłaszcza dzięki wykorzystaniu bogactwa sposobów przekazu sztuki współczesnej. Działalność Pani Andy Rottenberg w tym zakresie, poprzez wydobycie artystycznej i intelektualnej złożoności oraz promocję nowatorskich form wyrazu, powoduje, że dziedzictwo kulturowe Polski staje się bogatsze, zyskuje nową wartość i wymiar."

W uroczystej gali, która odbyła się 13 lutego 2013 roku w Zamku Królewskim w Warszawie, wzięli udział przedstawicieli świata kultury, sztuki i polityki z Panem Bogdanem Borusewiczem, Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Panią Małgorzatą Omilanowską, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele.

Prezes Zarządu Citi Handlowy, Sławomir S. Sikora na uroczystości wręczenia Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora.

 

Przekazanie nagrody Laureatce.

 

Prezes Zarządu Citi Handlowy, Sławomir S. Sikora, Laureatka XIV edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, Anda Rottenberg, prof. Andrzej Rottermund, przewodniczący Kapituły.