Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Elżbieta i Krzysztof Pendereccy laureatami XVIII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie Elżbieta i Krzysztof Pendereccy zostali uhonorowani Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora. W tym roku Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzej Rottermunda doceniła Laureatów przede wszystkim za wsparcie udzielane utalentowanym muzykom, dbałość o edukację muzyczną i działalność na rzecz popularyzacji dziedzictwa muzyki klasycznej w Polsce. Jak podsumowali Laureaci: Cieszy nas to, że wyróżnienie zostało nam przyznane wspólnie.


Od lewej: Andrzej Olechowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Citi Handlowy, Andrzej Rottermund Przewodniczący Kapituły Nagrody, Laureaci XVIII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora,
Elżbieta i Krzysztof Pendereccy

Przewodniczący Kapituły Nagrody, prof. Andrzej Rottermund w wygłoszonej laudacji powiedział: Jestem przekonany, że podobnie jak w latach ubiegłych nagroda trafia dzisiaj w bardzo dobre ręce. To wyraz uznania dla olbrzymiego dorobku artystycznego i zasług dla ochrony dziedzictwa kulturalnego państwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich. Jest symbolicznym podziękowaniem za to wszystko, co im zawdzięczamy

Laureatom pogratulował również obecny na sali Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Paweł Lewandowski, który podkreślił ich wkład w krajobraz polskiej kultury. Wyraził także nadzieję, że otrzymanie Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora będzie dodatkowym motywatorem do dalszej, aktywnej działalności.


Przewodniczący Kapituły Nagrody, Prof. Andrzej Rottermund
 
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,Paweł Lewandowski

Państwo Pendereccy w swoim przemówieniu podkreślili, że otrzymanie Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora po ich wielkich przyjaciołach, Krystynie i Andrzeju Wajdach, jest dla nich wielkim zaszczytem.Laureaci XVIII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy
 
Marta Kowalska

Uroczystość swoimi występami uświetnili podopieczni Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, pianista Szymon Nehring oraz skrzypaczka Marta Kowalska.

Wręczeniu Nagrody towarzyszyło spotkanie z dziennikarzami. Laureaci wypowiedzieli się m.in. dla TVN24.pl, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej i Polskiego Radia 24.


Elżbieta Penderecka dla Programu Pierwszego Polskiego Radia
 
Elżbieta i Krzysztof Pendereccy dla Polskiej Agencji Prasowej


O Laureatach
Krzysztof i Elżbieta Pendereccy przez całe życie zawodowe działali na rzecz młodych, uzdolnionych twórców. Dzięki ich staraniom polscy artyści mają dostęp do największych, muzycznych sław. Poprzez promowanie talentów, pokazują wysoką jakość polskiej muzyki na arenie międzynarodowej, zaznajamiając zarówno z nią jak i jej dziedzictwem, szerokie grono odbiorców.

Oboje z wielką pasją angażują się także w przedsięwzięcia artystyczne mające na celu tworzenie muzyki. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Polsce. Każda edycja Festiwalu posiada temat przewodni, wokół którego zbudowany jest program wydarzeń. W ramach imprezy organizowane są koncerty symfoniczne, kameralne i recitale wykonywane przez światowej klasy muzyków. Istotą tego wydarzenia jest z jednej strony przybliżanie dorobku twórczego wybitnych, światowych muzyków, z drugiej angażowanie weń młodych, zdolnych twórców.

Państwo Pendereccy niestrudzenie, realizują misję, która sami sobie wyznaczyli: promocję polskiej muzyki, kultury. Podejmowane przez nich przedsięwzięcia zaskakują skalą. Budowa Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach to swoisty fenomen na skalę krajową. Kampus - światowej klasy obiekt edukacyjno - koncertowy powstał w ciągu zaledwie szesnastu miesięcy. Jak mówi sam kompozytor "Było to szalone przedsięwzięcie, ale w tym szaleństwie była metoda".