Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Nagroda im. prof. A. Gieysztora - XII edycja

Laureatem XII edycji Nagrody im. prof. A. Gieysztora, przyznawanej za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, został prof. Jacek Purchla - historyk sztuki i ekonomista. Gala wręczenia Nagrody odbyła się 1 lutego w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.Podczas uroczystości przemawiali m.in. Pan Sławomir S. Sikora - Prezes Zarządu Citi Handlowy, Pan Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prof. Andrzej Rottermund - przewodniczący Kapituły Nagrody


Profesor Jacek Purchla otrzymał Nagrodę z rąk Pana Sławomira S. Sikory - Prezesa Zarządu Citi Handlowy, Pani Ewy Gieysztor - córki patrona Nagrody oraz prof. Andrzeja Rottermunda - przewodniczącego Kapituły Nagrody i dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie

Kapituła Nagrody im. prof. A. Gieysztora pod przewodnictwem prof. Andrzej Rottermunda, nagrodziła prof. Purchlę za wieloletnią pracę nad problematyką miast i rozwoju urbanistycznego oraz zainicjowanie interdyscyplinarnych badań nad teorią dziedzictwa i zarządzaniem miastem historycznym, a także za stworzenie i kierowanie działalnością Międzynarodowego Centrum Kultury, które promując kulturę polską na świecie spełnia jednocześnie ogromną rolę integracyjną dla Europy Środkowej i Wschodniej, skutecznie łącząc współczesność z tradycją. Działalność Centrum ma szczególne znaczenie dla kształtowania i propagowania nowej postawy wobec wspólnego dziedzictwa europejskiego czego wyrazem jest stworzona przez laureata Akademia Dziedzictwa - pierwsze tego typu interdyscyplinarne studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem.

W uroczystej gali udział wziął pan Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przedstawiciele świata kultury i sztuki oraz dyplomaci.

Gospodarzem uroczystości był Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy. Witając gości i przedstawiając laureata powiedział:
Profesor Jacek Purchla łączy w swoim życiorysie dwie ważne dla Citi Handlowy sfery. Jest ekonomistą, a zarazem wybitnym historykiem sztuki, poświęcającym wiele uwagi problematyce miast i rozwoju urbanistycznego. Cieszę się, że Nagroda trafia do osoby, która w swoich zainteresowaniach badawczych skupia się na zagadnieniach tak ważnych dla rozwoju naszego społeczeństwa.


Wygłaszając laudację, prof. Andrzej Rottermund powiedział:
To ogromny zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu osobę oraz dorobek Pana Prof. Jacka Purchli, a także wyrazić nasz podziw dla Jego niezwykle szerokiej działalności. Satysfakcja jest tym większa, że działalność prof. Purchli obejmuje bardzo rozległe terytoria nauki, sztuki, a przede wszystkim dziedzictwa kulturalnego. Słusznie uznaje się go za jednego z najwybitniejszych uczonych i ekspertów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i historii sztuki. I to nie tylko w Polsce, o czym świadczy jego udział w licznych fachowych gremiach międzynarodowych.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Royal String Quartet wykonał utwory Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Franciszka Schuberta.

Nagroda im. prof. A. Gieysztora, przyznawana od 1999 roku, honoruje osoby i instytucje, które prowadzą działania służące ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. Przyznawana jest za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności za działalność muzealną i konserwatorską oraz prace na rzecz gromadzenia pamiątek polskiej kultury. Nagroda powszechnie uznawana jest za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie.


Na zdjęciu - stoją Pan Sławomir S. Sikora - Prezes Zarządu Citi Handlowy, prof. Jacek Purchla - Laureat XII edycji Nagrody, Pani Ewa Gieysztor - córka patrona Nagrody oraz prof. Andrzej Rottermund, przewodniczącego kapituły Nagrody i dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
 
Na zdjęciu: Pan Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prof. Jacek Purchla - laureat XII edycji Nagrody im. prof. A. Gieysztora